AanvullendPensioenRekening

 

De AanvullendPensioenRekening is een geblokkeerde beleggingsrekening. Hierop kunt u geld opzij zetten voor een aanvulling op uw inkomen of pensioen. Uw inleg wordt belegd in uitstekende fondsen. Het geld kunt u alleen opnemen voor de aankoop van een lijfrente.

Het vermogen dat op de vastgestelde einddatum beschikbaar komt, moet u gebruiken voor het aankopen van een lijfrenteuitkering. Dit zijn periodieke uitkeringen, bijvoorbeeld maandelijks, als aanvulling op uw inkomen of pensioen.

Hoe hoog het lijfrentekapitaal precies is op de einddatum (en dus ook de hoogte van de uitkeringen) is vooraf niet met zekerheid vast te stellen. Dit is namelijk afhankelijk van het behaalde rendement tijdens de looptijd en het totale vermogen dat u heeft opgebouwd.

De AanvullendPensioenRekening is een geblokkeerde beleggingsrekening (minimale inleg € 75,- per maand of eenmalig minimaal € 1.000,-). Het tegoed kunt u dus niet op elk moment opnemen.
Om een aantrekkelijk rendement te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten, bieden wij u uitsluitend indexfondsen aan. Indexfondsen zijn passief beheerde fondsen. Deze volgen zo nauwkeurig mogelijk de markt. De rendementen zijn dan ook bijna gelijk aan die van de markt. Een indexfonds is een betrouwbaar en goedkoop alternatief als u rendement wilt en de kans op een slechtere prestatie dan de markt wilt beperken.

Naast “gewone” indexfondsen biedt Legal & General ook indexprofielfondsen aan: de BlackRock Funds of iShares. Deze vertegenwoordigen complete beleggingsoplossingen die rendement optimaliseren tegen een vooraf bepaald risiconiveau. Dit maakt het eenvoudig om het fonds te selecteren dat het beste past bij uw beleggingsdoelstellingen en risicoprofiel.

Nu geld opzij zetten voor later kan u ook belastingvoordeel opleveren. Omdat u vermogen opbouwt om later uw pensioen mee aan te vullen, betaalt u over het opgebouwde vermogen namelijk geen vermogensrendementsheffing. U moet dan wel kunnen laten zien dat u een pensioentekort heeft. Ook de inleg mag u dan aftrekken van de inkomstenbelasting.

Lijfrenteuitkeringen worden later belast als inkomen (Box 1). Doordat u gepensioneerd bent, kan het zijn dat u in een lager belastingtarief valt. U betaalt dan minder belasting dan wanneer u nu inkomstenbelasting zou moeten betalen over de inleg.

Wilt u er zeker van zijn dat uw gezin of partner goed verzorgd achterblijft als u voor uw pensioendatum overlijdt? Dan kunt u een aparte overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Het inkomen voor uw gezin of uw partner wordt dan aangevuld. Met deze aanvulling kunnen bijvoorbeeld de (studie-)kosten van uw kinderen worden betaald of kan uw partner minder gaan werken om meer voor het gezin te zorgen. Legal & General heeft hiervoor producten met aantrekkelijke tarieven. Vraag er naar bij uw financieel adviseur.
Legal & General is duidelijk over de kosten. De hoogte van de kosten hangt af van uw persoonlijke keuzes. Daarom staan alle kosten in de offerte vermeld. Keurig in euro’s, zodat u precies weet waar u aan toe bent en niet voor verrassingen komt te staan. De door Legal & General gekozen indexfondsen kennen naar hun aard lage kosten.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Brochure aanvragenAdviseur nodig?