Leefrente

De rente kan oplopen tot maar liefst 3,90%.

Met de Leefrente ontvangt u maandelijks een bedrag als aanvulling op uw inkomen of uw pensioen. De Leefrente is een geblokkeerde spaarrekening waarop u 1 keer een bedrag inlegt. Bijvoorbeeld het geld uit een lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening of een Pensioenaanvulling. U kunt dit geld niet zomaar van de Leefrente opnemen. De Leefrente is een vorm van banksparen.
-U kunt 1 keer de waarde (laten) overboeken van uw lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening, oudedagsreserve en/of stakingswinst.

-De minimale overboeking is € 4.000,-.

  • Voordat u de Leefrente afsluit, bepaalt u wanneer u de eerste uitkering wilt ontvangen. Ook bepaalt u tot wanneer u de uitkeringen wilt ontvangen. De wet bepaalt de minimale looptijd. Deze is afhankelijk van de leeftijd waarop u de eerste uitkering ontvangt.
  • Ontvangt u de eerste uitkering voor uw 65e, dan is de minimale looptijd 20 jaar plus het aantal jaar dat u jonger bent dan 65.
  • Ontvangt u de eerste uitkering op of na uw 65e, dan zijn er 2 mogelijkheden:- U ontvangt minimaal 5 jaar uw uitkeringen. Voorwaarde is dat de jaarlijkse uitkeringen niet meer dan € 20.953,- bedragen. Dit is het maximum bedrag in 2012 en kan ieder jaar opnieuw worden vastgesteld.- U ontvangt minimaal 20 jaar uw uitkeringen.
  • Erft u de waarde van een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening en wilt u die overboeken naar de Leefrente, dan gelden er andere looptijden.
  • U betaalt geen vermogensrendementsheffing in box 3 over het tegoed op de Leefrente.
  • ABN AMRO houdt belasting en premies in op de uitkeringen en draagt deze af aan de Belastingdienst.
  • De Leefrente is een geblokkeerde spaarrekening. U kunt er dus niet zomaar geld van opnemen. Doet u dit wel, dan betaalt u hier belasting over. Bovendien betaalt u dan mogelijk revisierente aan de Belastingdienst. Voor kleinere bedragen hoeft u geen revisierente te betalen. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.
Als u overlijdt, gaat het tegoed op de rekening naar uw nabestaanden. In het algemeen betekent dit dat zij de termijnen ontvangen waar u nog recht op had.
U betaalt € 150,- administratiekosten als u de Leefrente voor de einddatum overmaakt naar een andere bank of verzekeraar. Ook betaalt u dan mogelijk een vergoeding.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Rentetarieven looptijdenBereken uw maandelijkse aanvullingAfspraak maken