AEGON Lijfrente Uitstelrekening

De actuele spaarrente is maar liefst 2,60%.

Komt uw lijfrente binnenkort vrij en heeft u nog geen lijfrente-uitkering nodig? Dan is de AEGON Lijfrente uitstelrekening mogelijk interessant voor u. De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een geblokkeerde bankrekening waarop uw vrijkomend lijfrentekapitaal kan doorgroeien tot het moment dat u besluit wél een uitkerende lijfrente aan te kopen. En heeft u meerdere lijfrentekapitalen die in de toekomst vrijkomen? Dan kunt u deze, binnen fiscale grenzen, samenvoegen binnen de AEGON Lijfrente uitstelrekening.

Deze spaarrekening valt onder Depositogarantiestelsel.

U stort het kapitaal van uw vrijkomende lijfrente op de AEGON Lijfrente uitstelrekening.

Met het geld van de AEGON Lijfrente uitstelrekening koopt u een periodieke lijfrente-uitkering aan. Hierdoor ontvangt u een periodieke aanvulling op uw inkomen.

U hoeft bij de AEGON Lijfrente uitstelrekening de looptijd niet van tevoren te bepalen. U kunt zelf beslissen wanneer u de AEGON Lijfrente uitstelrekening omzet in een lijfrente-uitkering.

Op de AEGON Lijfrente uitstelrekening is het lijfrenteregime van toepassing zoals dat geldt met ingang van 1 januari 2008.

De afgelopen jaren is de fiscale regelgeving op lijfrentegebied flink gewijzigd. Hierbij zijn nieuwe regimes ontstaan. Welk fiscaal regime van toepassing is, is afhankelijk van de datum waarop u uw lijfrenteverzekering ooit heeft gesloten. Als uw lijfrenteverzekering tot uitkering komt, bepaalt dit regime welke fiscale mogelijkheden u heeft voor de aanwending van het vrijgekomen lijfrentekapitaal.

Houdt u er rekening mee dat wanneer u kiest voor de AEGON Lijfrente uitstelrekening uw fiscale mogelijkheden beperkt kunnen zijn. Bekijkt u daarom samen met uw financieel adviseur uw wensen en mogelijkheden. Hij kan u informeren over het fiscale regime waar u mee te maken heeft en de consequenties die dit heeft voor uw keuzemogelijkheden.

Mocht u overlijden komt het tegoed van uw AEGON Lijfrente uitstelrekening ten goede aan uw erfgenamen. Uw adviseur kan u hier meer informatie over geven.
Geen kosten

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Rentetarieven looptijdenBereken uw lijfrentekapitaalAfspraak maken