AEGON Variabele Lijfrente

 

Met AEGON Variabele Lijfrente werkt u aan uw financiële toekomst. AEGON Variabele Lijfrente is een beleggingsproduct dat u een gegarandeerd inkomen biedt met kans op een hoger gegarandeerd inkomen als uw beleggingen voldoende renderen. En door de combinatie van zekerheid met flexibiliteit is AEGON Variabele Lijfrente misschien ook voor u een ideale oplossing.

Opbouw- en inkomensfase

AEGON Variabele Lijfrente bestaat uit twee onderdelen: een opbouw- en een inkomensfase. In de opbouwfase kan uw vermogen groeien. In de inkomensfase ontvangt u een inkomen uit het vermogen dat u heeft opgebouwd. Tijdens de gehele looptijd blijft u beleggen, ook als u de periodieke uitkering ontvangt. AEGON Variabele Lijfrente garandeert u elk jaar een inkomen van 7% van uw storting, gedurende 15 jaar. In totaal dus 7% x 15 jaar = 105% van uw storting. Die zekerheid heeft u dus in ieder geval. Wat er ook met de belegde waarde van uw AEGON Variabele Lijfrente gebeurt.

Altijd kunnen beschikken over uw geld

Niets is zo vervelend als geld dat ‘vast’ zit in een bepaalde constructie, juist op het moment dat u er over wilt beschikken. Bij AEGON Variabele Lijfrente is geld opnemen geen enkel probleem, u kunt altijd kosteloos (een deel van) uw geld opnemen wanneer u dat wilt en u kunt gemaakte keuzes altijd aan passen. U kiest voor de zekerheid van een verzekering met de vrijheid en flexibiliteit van een bankrekening. Opnames –behalve de periodieke uitkering- hebben wel invloed op de hoogte van de inkomensgarantie en de uitkering bij overlijden. In tegenstelling tot het inkomen is de waarde van uw beleggingen in AEGON Variabele Lijfrente niet gegarandeerd.

  • De minimale leeftijd om met AEGON Variabele Lijfrente te beginnen is 30 jaar. U stort eenmalig een bedrag van minimaal € 25.000.
  • Er zijn géén vervolgstortingen. U zit dus niet ‘vast’ aan periodiek terugkerende termijnen.
  • Wilt u toch de aanvulling op uw inkomen extra verhogen? Dan kunt u een nieuwe verzekering afsluiten.

Uw eenmalige storting (koopsom) wordt volledig belegd. AEGON Variabele Lijfrente biedt u vier aantrekkelijke fondsen.

AEGON Balanced Fund 20/80

AEGON Balanced Fund 30/70

AEGON Balanced Fund 40/60

AEGON Balanced Fund 50/50

De fondsen bestaan voor een deel uit aandelen en voor een deel uit obligaties. Elk fonds kent een eigen, vaste verhouding tussen deze twee beleggingen.

-
Ook aan de mensen die belangrijk voor u zijn is gedacht. Mocht u komen te overlijden, dan krijgen uw nabestaanden minimaal het gestorte bedrag terug. Dit bedrag wordt wel lager in het geval van periodieke uitkeringen of extra opnames. Is de belegde waarde (vermeerderd met 0,1%) op het moment van overlijden hoger dan het gegarandeerde minimum? Dan ontvangen uw nabestaanden natuurlijk de volledige waarde op het moment van overlijden. Is de belegde waarde nul en is de gehele koopsom reeds (periodiek) uitgekeerd, dan ontvangen uw nabestaanden geen uitkering bij overlijden. Er is dus niet altijd een uitkering bij overlijden.
-

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

AEGON Variabele Lijfrente is bedoeld om een gegarandeerde aanvulling op uw inkomen te geven. Als u alle risico’s minimaliseert, is het productrendement altijd positief.

  • Uw keuzes bepalen de hoogte van het beleggingsrisico.Uw belegde waarde kan dalen en zelfs negatief worden. Het gegarandeerde inkomen groeit dan niet. Als u kiest voor een lagere periodieke uitkering dan de gegarandeerde uitkering neemt u meer risico en wordt het productrendement onzekerder. Dit is ook het geval als u opnames doet en als u de periodieke uitkering tijdelijk of definitief stop zet.
  • Extra opnames (naast de periodieke uitkering) verlagen uw inkomensgarantie en garantie bij overlijden.
  • Als u besluit de verzekering vóór de einddatum te beëindigen, dan loopt u volledig koersrisico over de uitkering die u dan ontvangt. Op de belegde waarde van de verzekering is –in tegenstelling tot op de periodieke uitkering- geen garantie van toepassing.
  • De eventuele restant waarde van de polis kan op de einddatum nul zijn.

Rentetarieven looptijdenAfspraak maken