Allianz Plus Lijfrenterekening

 

Een fiscaal aantrekkelijke manier om een aanvulling op uw AOW en uw werkgeverspensioen op te bouwen. U kunt de ingelegde bedragen fiscaal aftrekken indien u kunt aantonen dat u een pensioentekort heeft. Bovendien betaalt u geen vermogensrendementsheffing over het saldo, zodat u uw kapitaal belastingvrij opbouwt.
-
U belegt met de Allianz Plus Modelportefeuilles. Er zijn vijf verschillende Allianz Plus Modelportefeuilles, die zijn opgebouwd uit een aantal van de best presterende beleggingsfondsen van Allianz. De modelportefeuilles sluiten aan op de beleggingsprofielen. Op basis van de wettelijk verplichte profieltest stelt u vast wat uw beleggingsprofiel is en welke Modelportefeuille daarbij past. Iedere storting in een modelportefeuille wordt automatisch belegd in de daartoe behorende Allianz Fondsen. Wilt u liever sparen, dan is dit ook mogelijk tegen een variabele rente.

Aan de Allianz Plus Lijfrenterekening is altijd een fiscale clausule gekoppeld. De rekening is dan ook geblokkeerd voor opnamens. Omdat u uw Allianz Plus Lijfrenterekening gebruikt om uw oudedagsvoorziening aan te vullen, valt het saldo op de beleggersrekening in Box 1 voor de inkomstenbelasting. Over het bedrag dat u met dit product opbouwt hoeft u geen vermogensrendementsheffing (in box 3) te betalen. Uiterlijk in het jaar waarin u 70 jaar wordt, moet u een direct ingaande lijfrente aankopen. Daarmee wordt het opgebouwde bedrag periodiek uitgekeerd. Over de lijfrente-uitkeringen bent u te zijner tijd inkomstenbelasting en (zorg)premies verschuldigd. Er is dus sprake van uitstel van belastingbetaling. Tegen de tijd dat u de lijfrente-uitkeringen ontvangt, werkt u waarschijnlijk niet of minder, waardoor de kans groot is, dat u dan in een gunstiger belastingschaal valt.

Als u kunt aantonen dat u een pensioentekort heeft, mag u de inleg op de rekening fiscaal aftrekken, binnen uw fiscale jaarruimte en reserveringsruimte.

Dat tekort kan op verschillende manieren zijn ontstaan:

  • Bij uw huidige werkgever bouwt u geen of onvoldoende pensioen op
  • U bent één of meer keren van baan veranderd
  • U hebt promotie gemaakt
  • U bent zelfstandig ondernemer
-
-

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Afspraak maken