Garantie Inkomen

 

De fiscale wetgeving die van toepassing is op uw polis bepaalt de mogelijkheden voor uw lijfrente-uitkering. In een persoonlijk en deskundig gesprek met onze adviseur bekijkt u de meest aantrekkelijke besteding voor uw vrijkomend kapitaal. U ontvangt een gegarandeerde uitkering en wij zorgen voor een snelle afhandeling.

De voordelen van het Garantie Inkomen

Met het Garantie Inkomen krijgt u deskundig en betrouwbaar advies en veel keuzevrijheid voor de lijfrentepolis.

  • Uitkeringen gegarandeerd
  • Veel keuzevrijheid
  • Deskundig advies
Een eenmalig bedrag
Hier kunt u kiezen voor een levenslange uitkering. Ook als de verzekerde 110 wordt. Een tijdelijke uitkering is ook vaak mogelijk. De minimale uitkeringsduur is afhankelijk van het soort kapitaal dat vrijkomt.

Lijfrente/stakingswinst/FOR

  • Gaat de lijfrente in in het jaar dat u 65 wordt of in een later jaar? Dan kunt u elke gewenste looptijd kiezen, vanaf 5 jaar tot levenslang. Levenslang is echter verplicht als de lijfrente hoger is dan (voor 2012) € 20.953,- per jaar.
  • Gaat de lijfrente in vóór het jaar waarin u 65 wordt, dan is de uitkeringsduur levenslang. Dit is wettelijk verplicht.

De eerste uitkering moet uiterlijk plaatsvinden in het kalenderjaar waarin de rekeninghouder 70 jaar wordt.

  • Heeft u vóór 2006 lijfrenteverzekeringen gesloten? En komen die nu tot uitkering? Dan zijn ook andere uitkeringsduren en ingangsdata van de lijfrente mogelijk. Wij adviseren u graag hierover.

Ontslagvergoeding:

De uitkeringen kunnen tijdelijk of levenslang zijn. Bij tijdelijke uitkeringen is de duur afhankelijk van uw leeftijd op ingangsdatum.

De uitkering start uiterlijk op de 65-jarige leeftijd van de verzekerde.

Pensioen:

Pre-pensioen en tijdelijk ouderdomspensioen zijn tijdelijke overbruggingsvormen.De uitkeringen uit ouderdomspensioen moeten levenslang zijn. De ingangsdatum van de uitkeringen is afhankelijk van uw pensioenregeling.

De uitkeringen uit het Garantie inkomen zijn vaste, gelijke bedragen. Om de uitkeringen waardevast te houden, kunt u er ook voor kiezen de uitkeringen te laten stijgen. Dit heet indexatie. De stijging is maximaal 5% per jaar. Een geïndexeerde uitkering is in het begin lager en later hoger dan een gelijkblijvende uitkering. Voor een pensioen kunnen andere regels gelden.

Als u het kapitaal laat uitkeren (in de meeste gevallen in een periodieke uitkering) dan doen wij de daarvoor verplicht gestelde inhoudingen. Deze bestaat uit een voorheffing loonbelasting en inkomensafhankelijke zorgpremie. Een eventueel teveel betaald bedrag kunt u zelf bij de belastingdienst terugvorderen. Is de voorheffing te laag, dan zal de belastingdienst een naheffing doen.
Is er sprake van een lijfrente op één leven, dan stoppen de uitkeringen na overlijden van de verzekerde. Om dit te voorkomen kunt u bij het sluiten van de verzekering ook een nabestaandenuitkering verzekeren voor uw partner. Dit heet een lijfrente op twee levens. Na overlijden van een van beide verzekerden, gaat de lijfrente dan door op het leven van de overblijvende partner.

Voor een uitkering ineens aan de kinderen (na overlijden van de verzekerden/ouders) kunt u een overlijdensverzekering sluiten (contraverzekering). Die komt dan tot uitkering na overlijden van de verzekerden/ouders. In de meeste gevallen kan dit belastingvrij. Laat u zich bij het sluiten van de verzekering goed informeren over de mogelijkheden.

De kosten voor dit product zijn afhankelijk van de inleg en de uitkeringsduur. In het kader van duidelijkheid over kosten, worden de kosten voor u gespecificeerd in de offerte. De kosten worden eenmalig ingehouden op de koopsom en zijn al verwerkt in de uitkeringsbedragen.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

 

BerekeningOfferte aanvragenBel mij