Direct Ingaande Lijfrente

 

U kunt kiezen uit de Direct Ingaande Lijfrente Basis zonder advies en de Direct Ingaande Lijfrente Op Maat met advies.

De Direct Ingaande Lijfrente is een verzekering waarbij u in één keer een bedrag stort, een zogenaamde koopsom. U ontvangt voor dit bedrag periodiek uitkeringen.

Bij het afsluiten van een Direct Ingaande Lijfrente kiest u (binnen de fiscale mogelijkheden) zelf over welke periode u deze wilt ontvangen: levenslang of tijdelijk. Ook bepaalt u zelf of u de uitkering per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar ontvangt.

De periodieke uitkering gaat in op een bepaalde datum en duurt zolang de verzekerde van die lijfrente in leven is. Meestal wordt de uitkering van deze verzekering benut als aanvulling op het inkomen vanaf 65 jaar. De periodieke uitkering eindigt dus in principe na overlijden. Maar de verzekering kan ook eindigen als de verzekerde nog in leven is, op een vooraf bepaalde einddatum. In dat geval is er sprake van een tijdelijke lijfrente.

Kenmerken Direct Ingaande Lijfrente

  • Gegarandeerde aanvulling op uw pensioen of inkomen
  • Levenslang of voor een bepaalde duur
  • Zorgt voor vaste periodieke uitkering voor uzelf of eventuele nabestaanden
  • Speciaal voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal, ontslagvergoeding of stakingswinst

Direct Ingaande Lijfrente Basis: Minimale inlegbedrag is € 4.000,-

Direct Ingaande Lijfrente Op Maat: Minimale inlegbedrag is € 1.400,-

Direct Ingaande Lijfrente Basis: Tijdelijk en levenslang met minimale looptijd van 2 jaar

Direct Ingaande Lijfrente Op Maat: Tijdelijk en levenslang met minimale looptijd van 2 jaar

De mogelijkheden die u heeft met uw vrijkomende lijfrentebedrag zijn afhankelijk van de fiscale regels die van toepassing zijn op uw verzekering. Een adviseur vertelt u graag meer hierover. Als uw vrijkomende lijfrente bij Nationale-Nederlanden vrijvalt, kunt u ook kijken op ‘uw lijfrente komt vrij’.

Profiteren van fiscale regels

Is er sprake geweest van belastingaftrek bij uw lijfrenteverzekering? Dan is Nationale-Nederlanden wettelijk verplicht om loonheffing en de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet in te houden op uw uitkering. Maar er zijn ook uitzonderingen. Een adviseur helpt u graag verder met de fiscale regels die voor u gelden.

De periodieke uitkering stopt na uw overlijden. Wilt u dat het geld dat u in een Direct Ingaande Lijfrenteverzekering heeft gestort bij uw overlijden naar uw partner of nabestaanden gaat, dan heeft u 2 mogelijkheden:

1. Bij uw overlijden kan de periodieke uitkering overgaan op uw partner. Dit doet u door uw Direct Ingaande Lijfrente op twee levens af te sluiten. U kunt ervoor kiezen om deze vervolguitkering voor uw partner lager vast te stellen. Hierdoor kan de uitkering zolang u leeft hoger worden. Een adviseur bespreekt graag de mogelijkheden met u.

2. Bij uw overlijden kan er een bedrag naar uw nabestaanden gaan. Uw nabestaanden sluiten hiervoor een aanvullende contraverzekering en ontvangen dan na uw overlijden een bedrag ineens. Een adviseur bespreekt graag de mogelijkheden met u.

-

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Uitkering lijfrente berekenenAfspraak maken