AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening

De rente kan oplopen tot maar liefst 3,50%.

Heeft u met een lijfrente een bedrag opgebouwd dat u wilt benutten als aanvulling op uw pensioen? Met de AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening ontvangt u een mooie rente over het bedrag dat u heeft opgebouwd. U kunt het bedrag in vaste termijnen per maand, kwartaal of jaar laten uitkeren.

U stort het bedrag dat u heeft opgebouwd op een bankrekening en ontvangt rente over dit geldbedrag. U ontvangt daarna over een afgesproken periode, bijvoorbeeld tien jaar, per maand, per kwartaal of per jaar van AEGON een uitkering als aanvulling op uw pensioen.
  • bent u in het kalenderjaar van de eerste uitbetaling 65 jaar of ouder? En is de uitbetaling per jaar minder dan €20.602 (het wettelijke maximum in 2011)? Dan is de looptijd minimaal 5 jaar.
  • bent u in het kalenderjaar van de eerste uitbetaling nog geen 65 jaar? Dan wordt de minimale looptijd van twintig jaar verlengd met het aantal jaar dat u op dat moment jonger bent dan 65 jaar. Bijvoorbeeld: bent u 62 jaar als u de eerste uitkering ontvangt, dan is de looptijd 23 jaar.

In andere gevallen is de minimale looptijd van de uitbetalingen 20 jaar.

Met een lijfrente bouwt u een bedrag op met belastingvoordeel. U kunt namelijk, als sprake is van een pensioentekort, het bedrag dat u heeft ingelegd op uw inkomen in mindering brengen. Ook hoeft u over de opgebouwde waarde geen vermogensrendementsheffing af te dragen. Vanaf het moment dat u het bedrag laat uitkeren dient u de uitkering jaarlijks bij uw inkomsten op te tellen. De belastingdienst ziet de uitkering namelijk als een vorm van inkomen.

Fiscale regels

Op de AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is het lijfrenteregime van toepassing zoals dat geldt met ingang van 1 januari 2008.

De afgelopen jaren is de fiscale regelgeving op lijfrentegebied flink gewijzigd. Hierbij zijn twee fiscale regimes ontstaan: het oud en het nieuw fiscaal regime. Welk fiscaal regime van toepassing is, is afhankelijk van de datum waarop u uw lijfrenteverzekering heeft gesloten. Als uw lijfrenteverzekering wordt uitgekeerd, bepaalt dit regime welke fiscale mogelijkheden u heeft voor de aanwending van het vrijgekomen lijfrentekapitaal.

Houd er rekening mee dat wanneer u kiest voor de AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening uw fiscale mogelijkheden beperkt kunnen zijn. Bekijk daarom samen met uw financieel adviseur uw wensen en mogelijkheden. Hij kan u informeren over het fiscale regime waar u mee te maken heeft en de consequenties die dit heeft voor uw keuzemogelijkheden.

-
Per AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening die via een adviseur wordt afgesloten, betaalt AEGON een afsluitprovisie aan de adviseur. De afsluitprovisie bedraagt 0,75% en wordt berekend over de inleg.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Rentetarieven looptijdenBereken uw pensioenAfspraak maken