Extra Pensioen Inkomen

De rente kan oplopen tot maar liefst 4,40%.

Als uw lijfrentekapitaal tot uitkering komt begint in veel gevallen ‘het grote genieten’. Maar daarvoor wilt u wel een zo hoog mogelijke lijfrente, het liefst vast gedurende de hele looptijd van de uitkeringen. En met zo laag mogelijke kosten. Dan is het nieuwe Extra Pensioen Inkomen van Centraal Beheer Achmea precies wat u zoekt. Dit is een geblokkeerde bankspaarrekening waaruit u vaste, periodieke uitkeringen ontvangt als aanvulling op uw inkomen.

Uw voordelen

  • Vaste, periodieke lijfrente-uitkeringen
  • Lage kosten en veel keuzemogelijkheden
  • Wat u heeft opgebouwd, blijft van u (of van uw erfgenamen)
  • Advies over dit product door deskundige medewerkers
Een eenmalig bedrag.

U kunt de inleg voor de rekening van het Extra Pensioen Inkomen op verschillende manieren opbouwen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop deze inleg op de rekening kan worden gestort:

- Inleg opgebouwd via een lijfrenteverzekering bij Centraal Beheer Achmea.

De lijfrenteverzekering wordt opgeheven en wij boeken het totale tot uitkering komende kapitaal over naar uw rekening van het Extra Pensioen Inkomen.

- Inleg opgebouwd bij een andere bank of verzekeraar.

Indien u een opgebouwd lijfrentekapitaal bij een andere bank of  verzekeringsmaatschappij wilt overhevelen naar Centraal Beheer Achmea, dan dient u o.a. een ondertekend overboekingsverzoek op te sturen naar de andere bank of verzekeraar. Dit formulier treft u aan bij uw offerte. Vervolgens verzorgt Centraal Beheer Achmea samen met u de afhandeling met de andere bank of verzekeraar.

- Inleg afkomstig van FOR en/of stakingswinst.

Voor het bedrag ter grootte van de af te storten FOR en/of stakingswinst (tot wettelijk vastgestelde maxima) kunt u een lijfrente bedingen bij uw opvolger (een natuurlijk persoon of de BV die uw onderneming voortzet), maar ook bij Centraal Beheer Achmea door in te leggen op een rekening van het Extra Pensioen Inkomen. U bent dan zeker van een vaste periodieke uitbetaling.

Als u een lijfrentekapitaal heeft opgebouwd, wordt er van uitgegaan dat u daarvoor aftrek hebt genoten. De inleg op de rekening van het Extra Pensioen Inkomen komt dus niet nogmaals voor fiscale aftrek in aanmerking. Fiscaal bezien valt alle inleg op de rekening onder de regels van de Wet inkomstenbelasting 2001. Let op, een lijfrentekapitaal, opgebouwd bij een verzekeraar, kan bijvoorbeeld ook nog onder het fiscale regime van vóór 1992 vallen. Legt u zo’n lijfrentekapitaal in op een rekening van het Extra Pensioen Inkomen dan verliest u bepaalde fiscaal ruimere uitkeringsmogelijkheden. Dit kan nadelig zijn, maar dat hoeft niet. Laat u hierover adviseren door ons voordat u besluit om een rekening van het Extra Pensioen Inkomen te openen.

U kunt één of meerdere bedragen inleggen op de rekening, uiterlijk tot 14 dagen na de ingangsdatum van de uitkeringstermijn. Daarna kunt u geen bedragen meer inleggen. Als wij vier weken na de ingangsdatum van de rentevastperiode (zie hiervoor uw offerte) nog geen bedragen hebben ontvangen op de rekening, heffen wij de rekening op. U kunt dan niet meer inleggen op de rekening.

Dat hangt met name af van uw leeftijd bij aanvang van de lijfrente-uitkeringen. Bent u in het kalenderjaar van de eerste uitbetaling 65 jaar of ouder? En is de lijfrente op jaarbasis minder dan € 20.953,- (het wettelijke maximum in 2012), dan kunt u kiezen uit elke looptijd vanaf 5 jaar. Komt uw lijfrente boven dit bedrag uit, dan wordt de looptijd zodanig aangepast dat uw lijfrente niet hoger is dan dit wettelijk maximum.

Bent u in het kalenderjaar van de eerste uitbetaling nog geen 65 jaar? Dan is de minimale looptijd 20 jaar en dat wordt verhoogd met het aantal jaren dat u op dat moment jonger bent dan 65 jaar. Een voorbeeld: bent u 63 jaar als u de eerste uitkering ontvangt, dan is de looptijd 22 jaar.

Als u een lijfrentekapitaal heeft opgebouwd, wordt er van uitgegaan dat u daarvoor aftrek hebt genoten. De inleg op de rekening van het Extra Pensioen Inkomen komt dus niet nogmaals voor fiscale aftrek in aanmerking. Fiscaal bezien valt alle inleg op de rekening onder de regels van de Wet inkomstenbelasting 2001. Let op, een lijfrentekapitaal, opgebouwd bij een verzekeraar, kan bijvoorbeeld ook nog onder het fiscale regime van vóór 1992 vallen. Legt u zo’n lijfrentekapitaal in op een rekening van het Extra Pensioen Inkomen dan verliest u bepaalde fiscaal ruimere uitkeringsmogelijkheden. Dit kan nadelig zijn, maar dat hoeft niet. Laat u hierover adviseren door ons voordat u besluit om een rekening van het Extra Pensioen Inkomen te openen.
De lijfrentes worden uitgekeerd aan de rekeninghouder. Na overlijden keren wij de resterende uitkeringen uit aan de erfgenamen. Uw inleg gaat dus nooit verloren. En u hoeft hiervoor ook geen aparte verzekering te sluiten. Wij hebben dan wel een verklaring van erfrecht nodig wie uw erfgenamen zijn.

Ook bij de nabestaanden is de lijfrente-uitkering belast in box 1 (inkomen).

Voor het openen van de rekening voor het Extra Pensioen Inkomen betaalt u geen afsluitkosten. En als het aantal uitkeringen per jaar niet meer is dan 12, betaalt u óók geen uitkeringskosten! En dat is bijzonder, want de meeste maatschappijen vragen, ongeacht het aantal uitkeringen per jaar, tot enkele euro’s per uitbetaling!

Wel zijn er administratiekosten die wij in uitzonderingsgevallen in rekening kunnen brengen. De hoogte van deze kosten kunt u vinden op onze internetsite en in de brochure Informatie en Voorwaarden Extra Pensioen Inkomen van Centraal Beheer Achmea die u ontvangt als u een offerte aanvraagt.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Rentetarieven looptijdenBel mij