LijfrenteSparen

De variabele rente is momenteel 2,35%. De vaste rente kan oplopen tot maar liefst 4,30%.

In het geval van een pensioentekort is Lijfrente Sparen als aanvulling op uw pensioen fiscaal aantrekkelijk. Als u een aantoonbaar pensioentekort heeft, dan kunt u op een geblokkeerde Lijfrente Spaarrekening namelijk maximaal de jaarruimte en/of inhaalruimte storten. Het bedrag dat u stort is dan fiscaal aftrekbaar.

Heeft u bij een andere bank of verzekeraar al lijfrentekapitaal opgebouwd? Dat is geen probleem. U kunt dit kapitaal, als u dat wilt, laten storten op uw Lijfrente Spaarrekening van Friesland Bank. Dit kan, onder voorwaarden, fiscaal neutraal, de afkoop is dan onbelast en de storting van de omzetting is niet aftrekbaar.

Lijfrente Deposito

De bedragen die u heeft gespaard op de Lijfrente Spaarrekening kunt u inleggen in een Lijfrente Deposito. Dit kan al vanaf € 5.000,-. Bij een Lijfrente Deposito spreekt u van tevoren een looptijd af en een vast rentepercentage voor deze looptijd. U heeft met een Lijfrente Deposito dus de zekerheid van een vaste rente voor een bepaalde looptijd.

U kunt kiezen voor korte of langere looptijden: van een jaar vast tot en met twintig jaar vast. De rente wordt jaarlijks bijgeschreven bij de hoofdsom van uw Lijfrente Deposito. Na de looptijd wordt het saldo van het Lijfrente Deposito weer teruggestort op de Lijfrente Spaarrekening.

Bijstorten op een Lijfrente Deposito is niet mogelijk, u kunt wel meerdere Lijfrente Deposito’s afsluiten onder één Lijfrente Spaarrekening.

Keuze uit een vast bedrag per maand of per jaar sparen.

De stortingen die u op uw Lijfrente Spaarrekening doet, zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar van het inkomen in box 1. Bij vaststelling van de fiscale jaarruimte voor aftrek van belasting, wordt gekeken naar uw pensioentekort. De fiscale jaarruimte is afhankelijk van de persoonlijke situatie en kan van jaar tot jaar veranderen. Het is van belang dat u aantoont dat het bedrag dat u in aftrek brengt, binnen uw fiscale jaarruimte past. De actuele rekenregels vindt u terug op www.belastingdienst.nl.

Er vindt geen vemogensrendementsheffing (box 3) plaats over het saldo van de Lijfrente Spaarrekening. Het totaal door u gespaard kapitaal wordt uiteindelijk omgezet in periodieke uitkeringen, de zogenaamde lijfrente. De periodieke uitkeringen zijn in box 1 onderworpen aan loon-/inkomstenbelasting.

Over de tegoeden op uw Lijfrente Spaarrekening ontvangt u een variabele rente.

-
-

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Rentetarieven looptijdenAfspraak maken