Lijfrente Uitkeren

De rente kan oplopen tot maar liefst 4,00%.

De Lijfrente Uitkeren rekening is een rekening met een lange termijn. De rente die u over de gehele looptijd ontvangt wordt eenmalig bij afsluiten met u overeengekomen. U weet dus precies waar u aan toe bent. Friesland Bank Lijfrente Uitkeren berekend de periodieke aanvulling op uw inkomen of pensioen op basis van een eenmalige storting.  Deze eenmalige storting kan bijvoorbeeld een expirerende koopsomverzekering, een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaar-rekening (Lijfrente Sparen) zijn.

Ondernemers kunnen hun Fiscale Oudedagreserve (FOR) en/of stakingswinst inleggen.

Een eenmalige storting.  Deze eenmalige storting kan bijvoorbeeld een expirerende koopsomverzekering, een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaar-rekening (Lijfrente Sparen) zijn.

De periodieke uitbetalingen hebben een looptijd van minimaal 20 jaar. Er zijn uitzonderingen:

  • Bent u in het kalenderjaar van de eerste uitkering nog geen 65 jaar, dan wordt de minimum looptijd van 20 jaar verlengd met het aantal jaren dat u jonger bent dan 65. Rekenvoorbeeld: op de dag van de eerste uitkering bent u 60 jaar. 65-60= 5. Deze jaren telt u op bij de looptijd van 20 jaar: 20+5= 25. Uw looptijd bedraagt dus minimaal 25 jaar.
  • Bent u in het kalenderjaar van de eerste uitkering 65 jaar of ouder en bedraagt de uitbetaling per jaar minder dan het wettelijke maximum (€ 20.602,- in 2011) dan is de looptijd minimaal vijf jaar;
  • Bent u nabestaande en heeft u het recht op een lijfrentekapitaal geërfd? Dan is de looptijd van de uitkeringen afhankelijk van uw leeftijd en de mate van verwantschap met de overledene.
De bank is bij dit product inhoudingsplichtig, dit betekent dat de bank over periodieke uitbetalingen loonbelasting, premies volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet moet inhouden. Lijfrente Uitkeren zal belast worden tegen het wettelijke tarief.
Bij overlijden gaat het recht van uitkeren over op de nabestaanden.
Geen kosten voor het openen van een Lijfrente Uitkeren rekening. En er zijn geen overboekingskosten

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Rentetarieven looptijdenAfspraak maken