Gouden Handdruk Uitkeringsrekening

De rente kan oplopen tot maar liefst 3,45%.

De REAAL Gouden Handdruk UitkeringsRekening is een geblokkeerde rekening met een aantrekkelijke rentevergoeding. Met een REAAL Gouden Handdruk UitkeringsRekening kunt u uw gouden handdruk geldbedrag laten uitkeren op het moment dat u een aanvulling op uw inkomen nodig heeft of als u met pensioen wilt gaan. U ontvangt per maand een vast geldbedrag.
Dit geldbedrag kan rechtstreeks door uw ex-werkgever worden overgemaakt of komen vanaf een Gouden Handdruk verzekering of -rekening. De minimale inleg is € 5.000. Het is fiscaal niet toegestaan om de inleg via uw betaalrekening te laten lopen.
Met de uitkeringsrekening ontvangt u gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld 10 jaar, iedere maand een vaste bruto uitkering. De hoogte van deze bruto uitkering hangt af van uw inleg, de looptijd die u kiest en het daarbij behorende rentepercentage. De uitkering moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin u 65 jaar wordt. De REAAL Gouden Handdruk UitkeringsRekening biedt u een ruime keuzevrijheid voor de looptijd van uw uitkering. De looptijd is maximaal 35 jaar. De minimale looptijd is afhankelijk van uw leeftijd op de ingangsdatum van uw uitkering.
Als uw Gouden Handdruk door de werkgever is toegezegd in de vorm van een recht op een periodieke uitkering is op dat moment geen belasting verschuldigd. Wel zijn de periodieke uitkeringen belast. REAAL houdt daarom op de bruto maandelijkse uitkeringen de wettelijke loonheffing in en draagt deze af aan de Belastingdienst. U ontvangt de uitkeringen dus netto op uw rekening. Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u de uitkeringen opgeven. De ingehouden wettelijke loonheffing kunt u verrekenen met de door u verschuldigde inkomstenbelasting.
Bij uw overlijden gaat het tegoed van de Gouden Handdruk UitkeringsRekening naar uw erfgenamen. Bijvoorbeeld naar uw partner of kinderen. Zijn beiden jonger dan 30 jaar, dan ontvangen ze de resterende uitkeringen. Bij andere erfgenaam wordt het tegoed, onder inhouding van de wettelijke heffingen, in één bedrag uitgekeerd.
Over uw inleg betaalt u geen kosten. En wilt u wisselen van fonds? Of wisselen tussen beleggen en sparen? Alles is mogelijk. Ook hiervoor betaalt u geen kosten.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Rentetarieven looptijdenUitkering berekenenAdviesgesprek aanvragen