Goudse Opbouwplan Koopsom

 

U stort periodiek of in één keer een afgesproken bedrag. Uw geld groeit in beide gevallen met een gegarandeerde rente. Stort u een bedrag ineens dan weet u precies hoeveel u krijgt op de einddatum, de rente staat vast. Stort u periodiek, bijv. maandelijks, dan werkt het anders. U krijgt ook nu een gegarandeerde eindopbrengst. Ook als de rente daalt. En als de rente stijgt, krijgt u de zogeheten ‘overrente’. Daarmee deelt u mee in de winst.
U stort minimaal € 12.500,-
Minimaal 3 jaar, maximaal 30 jaar.
Bepalend voor het fiscale voordeel van een levensverzekering is het doel waarvoor u geld opzij legt. Als u het Goudse Opbouwplan wilt gebruiken om extra pensioen op te bouwen mag u de storting(en) bijvoorbeeld fiscaal aftrekken. U moet dan wel kunnen aantonen dat u te weinig pensioen heeft opgebouwd. Uw adviseur kan voor u berekenen hoe groot uw persoonlijke ‘jaarruimte’ is.
U geeft zelf aan wat er moet gebeuren als u voor de einddatum zou overlijden. Er zijn vier mogelijkheden.

– Alle stortingen, dus ook koopsommen worden volledig terugbetaald aan de nabestaande(n).

– Er wordt een vast kapitaal uitgekeerd, bijvoorbeeld om de hypotheek mee af te lossen. U kunt ook uw partner verzekeren voor een vast kapitaal.

– Er wordt een kapitaal uitgekeerd dat tijdens de looptijd jaarlijks stijgt of daaltmet een vast bedrag. U kunt het bijvoorbeeld laten dalen, omdat u ook op een andere manier vermogen opbouwt en de achterblijvende partner aan een lager bedrag voldoende heeft. In het laatste geval betaalt u natuurlijk een lagere premie. U kunt eventueel ook uw partner zo verzekeren.

– Het opgebouwde bedrag gaat naar De Goudse. Als u hiervoor kiest, is dit natuurlijk gunstig voor De Goudse. Om u te compenseren storten wij iedere maand een extra bedrag in uw ‘spaarpot’. Hierdoor is uw einduitkering extra hoog. Deze mogelijkheid is vooral interessant als u alleenstaand bent of uw overlijdensdekking al goed geregeld heeft.

Verzekeraars brengen kosten in rekening voor verzekeringen waarmee u vermogen vormt, omdat zij de verzekering ontwikkelen, administreren en het kapitaal beheren. Tijdens de looptijd verstrekken wij u informatie en betaalt u een vergoeding voor uw adviseur. Daarnaast wordt een deel van de premie gebruikt voor de eventuele verzekeringen voor overlijden en arbeidsongeschiktheid.

De Goudse gebruikt uw volledige storting voor de aankoop van eenheden in een fondsmet het gegarandeerde rendement. Daarna berekenen wij de kosten en de verzekeringspremie(s). Om deze te betalen, onttrekken we jaarlijks een bedrag uit uw spaarpot. In de offerte ziet u precies wat de kosten zijn.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Meer weten?