Het Gouden Handdrukplan

 

U heeft een gouden handdruk ontvangen. Natuurlijk wilt u daar uithalen wat erin zit. Maar dan wel met zo min mogelijk risico´s. Dat is een visie die Conservatrix volledig met u deelt. Daarom is er Het Gouden Handdrukplan. Met deze verzekering bouwt u een aantrekkelijk vermogen op waarbij uw eindkapitaal is gegarandeerd. En als u dat wilt, dan is het mogelijk om tussentijds geld op te nemen. Kortom, een oplossing die u niet alleen veel vrijheid biedt, maar vooral ook veel zekerheid.

Als u Het Gouden Handdrukplan afsluit, dan heeft u de keuze uit twee varianten om extra rendement te behalen:

1. Bij de kapitaalvariant wordt het kapitaal verkregen uit uw afvloeiingsregeling vergroot op basis van jaarlijkse gegarandeerde rentebijschrijvingen.

2. Bij de beleggingsvariant wordt een kapitaal opgebouwd op basis van beleggingen in beursgenoteerde fondsen. U kunt kiezen uit drie fondsen, elk met een eigen vorm van garantie.

Uw inleg is het bedrag dat u krijgt als ontslagvergoeding.
U kunt kiezen uit drie gerenommeerde beursgenoteerde beleggingsfondsen. Die fondsen zijn:

  • DWS Eurorenta;

 

  • DWS FlexProfit 90;
  • DWS FlexProfit 80.

DWS Eurorenta

Ingeval er wordt gekozen voor het fonds DWS Eurorenta, wordt er bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum van de verzekering een kapitaal gegarandeerd dat is gebaseerd op een netto fondsrendement van 3,5%. Deze garantie geldt zolang de verzekering ongewijzigd blijft voortbestaan.

DWS FlexProfit

Als u kiest voor het fonds DWS FlexProfit 90 of het fonds DWS FlexProfit 80, dan wordt respectievelijk 90% of 80% van de hooste dagkoers die ooit werd behaald, gegarandeerd. Dit betekent dat het kapitaal dat bestemd is voor periodieke uitkerigen wordt gebaseerd op die gegarandeerde koers, tenzij de werkelijke dagkoers hoger is dan de gegarandeerde koers. Op die manier bent u beschermd tegen extreme koersdalingen.

Het verschil tussen DWS FlexProfit 90 en DWS Flex- Profit 80 is de mate van het risico dat u loopt. DWS FlexProfit 80 kent een meer offensieve strategie, waardoor zowel het beleggingsrisico als de kans op meer rendement hoger is.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het uiteindelijke doel van uw verzekering gelden er bepaalde fiscale regels.

Vrij vermogen

Met Het Gouden Handdrukplan kunt u vrij vermogen opbouwen, bijvoorbeeld voor de studie van uw kinderen. De Belastingdienst ziet de waarde van uw levensverzekering als vermogen waardoor u de premie(s) fiscaal niet kunt aftrekken. Over dit vermogen bent u tevens vermogensrendementsheffing verschuldigd. Deze heffing bedraagt 1,2% van het opgebouwde vermogen, verminderd met een vrijstelling. De hoogte van die vrijstelling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Kijk op de website van de Belastingdienst of vraag uw financieel adviseur om meer informatie.

Aanvulling op uw pensioen (lijfrente)

Bouwt u met behulp van Het Gouden Handdrukplan kapitaal op voor uw pensioen en kunt u een pensioentekort aantonen? Dan mag u onder bepaalde voorwaarden en tot een gesteld maximum de inleg fiscaal aftrekken. Over de waarde die u met deze verzekering opbouwt hoeft u geen vermogensrendementsheffing te betalen.

Uiterlijk in het kalenderjaar waarin u 70 jaar wordt moet u een direct ingaande lijfrente aankopen. Een direct ingaande lijfrente keert periodiek een vast bedrag aan u uit. Deze uitkeringen zijn wel belast met inkomstenbelasting, maar vanaf uw 65ste jaar betaalt u doorgaans een lager belastingtarief.

Koopt u uiteindelijk geen direct ingaande lijfrente aan? Dan heeft dat fiscale consequenties. In dat geval moet u namelijk over het opgenomen bedrag inkomstenbelasting betalen. Dit kan oplopen tot 52%. Daarnaast betaalt u meestal een rentevergoeding van 20% van het opgenomen bedrag. Deze rentevergoeding van de Belastingdienst wordt ook wel revisierente genoemd.

Het Gouden Handdrukplan kent, indien hiertegen geen fiscale belemmeringen bestaan, standaard een overlijdensrisicodekking. Als de verzekerde onverhoopt komt te overlijden tijdens de duur van de verzekering, dan wordt de tot dan in de verzekering opgebouwde waarde aan de begunstigde(n) beschikbaar gesteld voor de aankoop van een verzekering die voorziet in een nabestaandenlijfrente.

De nabestaandenlijfrente wordt in vooraf afgesproken termijnen aan de begunstigde(n) uitbetaald. Als het overlijden plaatsvindt in de eerstehelft van de afgesproken verzekeringsduur, dan bedraagt de som die beschikbaar komt 110% van deopgebouwde waarde.

Bij beide varianten van Het Gouden Handdrukplan zijn eerste kosten van toepassing. Dit zijn de kosten die Conservatrix maakt bij de totstandkoming van uw verzekering. Bijvoorbeeld de kosten voor de beoordeling van de aangevraagde verzekering en opmaak van de polisbescheiden.

Bij de beleggingsvariant gelden aanvullend aan-, verkoop- en beheerkosten. Dit zijn de kosten om beleggingen te kopen, te verkopen en te beheren. Daarnaast worden eventueel de kosten voor het advies en de bemiddeling van uw financieel adviseur binnen Het Gouden Handdrukplan verrekend. Die kosten zijn afgeleid van de provisie die u bent overeengekomen met uw adviseur. De exacte kosten worden uiteraard duidelijk in de offerte vermeld.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

BrochureMaak vrijblijvend een afspraak