Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan

 

Met Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan bouwt u kapitaal op door middel van rentebijschrijvingen. Indien u de verzekering niet tussentijds beëindigd, dan is het kapitaal dat op de einddatum vrijkomt gevormd op basis van jaarlijkse gegarandeerde gemiddelde rentebijschrijvingen van 3,5%.  Zo weet u vooraf precies welk kapitaal u aan het einde van de looptijd van de verzekering ontvangt. Daarnaast heeft u kans op een hoger eindkapitaal door onze uitstekende rentewinstdelingsregeling.
  • In het geval van premiebetaling kunt u deelnemen vanaf € 50,- per maand, € 150,- per kwartaal, € 300,- per halfjaar of € 600,- per jaar.
  • Bij het storten van een koopsom kunt u deelnemen met een duur van minstens 5 jaar en een eenmalige premie vanaf € 1.000,-. De verzekerde is bij aanvraag van de verzekering ten hoogste 67 jaar oud. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om extra stortingen in uw verzekering te voldoen. Zo’n extra eenmalige storting bedraagt minimaal € 400,-.
De minimale looptijd van de verzekering is 10 jaar. De verzekerde is bij aanvraag van de verzekering ten hoogste 55 jaar oud. Indien wordt gekozen voor een beginleeftijd van jonger dan 16 jaar dan geldt een maximale looptijd van de verzekering van 30 jaar.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het uiteindelijke doel van uw verzekering gelden er bepaalde fiscale regels.

Vrij vermogen

Met Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan kunt u vrij vermogen opbouwen, bijvoorbeeld voor de studie van uw kinderen. De Belastingdienst ziet de waarde van uw levensverzekering als vermogen waardoor u de premie(s) fiscaal niet kunt aftrekken. Over dit vermogen bent u tevens vermogensrendementsheffing verschuldigd. Deze heffing bedraagt 1,2% van het opgebouwde vermogen, verminderd met een vrijstelling. De hoogte van die vrijstelling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Kijk op de website van de Belastingdienst of vraag uw financieel adviseur om meer informatie.

Aanvulling op uw pensioen (lijfrente)

Bouwt u met behulp van Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan kapitaal op voor uw pensioen en kunt u een pensioentekort aantonen? Dan mag u onder bepaalde voorwaarden en tot een gesteld maximum de inleg fiscaal aftrekken. Over de waarde die u met deze verzekering opbouwt hoeft u geen vermogensrendementsheffing te betalen.

Uiterlijk in het kalenderjaar waarin u 70 jaar wordt moet u een direct ingaande lijfrente aankopen. Een direct ingaande lijfrente keert periodiek een vast bedrag aan u uit. Deze uitkeringen zijn wel belast met inkomstenbelasting, maar vanaf uw 65ste jaar betaalt u doorgaans een lager belastingtarief.

Koopt u uiteindelijk geen direct ingaande lijfrente aan? Dan heeft dat fiscale consequenties. In dat geval moet u namelijk over het opgenomen bedrag inkomstenbelasting betalen. Dit kan oplopen tot 52%. Daarnaast betaalt u meestal een rentevergoeding van 20% van het opgenomen bedrag. Deze rentevergoeding van de Belastingdienst wordt ook wel revisierente genoemd.

Het is niet gezegd dat wanneer u of uw partner voor de einddatum van de verzekering overlijdt hetzelfde kapitaal nodig is. Misschien heeft u al een voorziening of is er bij overlijden juist een hoger bedrag nodig. Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan is een flexibele verzekering waarbij u zelf kunt bepalen welke uitkering aan uw nabestaanden wordt gedaan bij eventueel tussentijds overlijden.

  • 110% van de waarde binnen de verzekering wordt uitgekeerd aan de nabestaanden.
  • De betaalde premies worden uitgekeerd aan de nabestaanden (premierestitutie).
  • Er wordt een minimaal kapitaal uitgekeerd, bijvoorbeeld voor het aflossen van uw hypotheek.

U kunt ook uw partner voor een minimaal kapitaal meeverzekeren. U kunt er ook voor kiezen om een lager bedrag dan de opgebouwde waarde aan de nabestaanden uit te laten keren. Bijvoorbeeld omdat u al voorzieningen heeft getroffen. U kunt daarbij kiezen uit een uitkering van 90% of 50% van de opgebouwde waarde binnen de verzekering. De overige waarde vervalt bij overlijden aan Conservatrix. Dit wordt door Conservatrix gecompenseerd doordat u bij uitkering op de afgesproken einddatum van de verzekering een hoger gegarandeerd kapitaal ontvangt.

Tenslotte heeft u de keuze om geen kapitaal voor uw nabestaanden te verzekeren. Deze variant keert alleen uit bij in leven zijn van de verzekerde(n) op de einddatum van de verzekering. Hierdoor is het kapitaal dat u op de einddatum van de verzekering ontvangt hoger dan bij andere vormen van overlijdensrisicodekkingen. Het kapitaal komt bij deze variant bij een eventueel overlijden voor de einddatum volledig ten goede aan Conservatrix. Deze mogelijkheid is bijvoorbeeld interessant als u geen nabestaanden heeft of uw overlijdensrisicodekking al goed geregeld heeft.

Bij Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan zijn de volgende kosten van toepassing:

  • Eerste kosten. De eerste kosten zijn de kosten die Conservatrix maakt bij de totstandkoming van uw verzekering. Bijvoorbeeld de kosten voor de beoordeling van de aangevraagde verzekering en de opmaak van de polisbescheiden.
  • Doorlopende kosten. Dit zijn de kosten die Conservatrix gedurende de looptijd van de verzekering in rekening brengt. Bijvoorbeeld voor de jaarlijkse administratie van uw verzekering, het beheer op uw vermogen en het innen van de premies.

Daarnaast kunnen de kosten voor het advies en de bemiddeling van uw financieel adviseur binnen Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan worden verrekend. Die kosten zijn in zo’n geval afgeleid van de provisie die u bent overeengekomen met uw adviseur. Indien er sprake is van provisie worden de exacte kosten daarvan duidelijk in de offerte vermeld. Vraag uw financieel adviseur naar de details en de wijze waarop zijn of haar dienstverlening bekostigd wordt.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Garantiekapitaal berekenenZoek een adviseur