Leidsche Lijfrenteverzekering

 

Met de Leidsche Lijfrenteverzekering kunt u, naast hetgeen door de overheid (AOW) en uw werkgever (Pensioen) is geregeld, zelf vermogen opbouwen voor uw oudedagsvoorziening. Indien u fiscaal gezien de beschikking heeft over jaarruimte of reserveringsruimte, kunt u deze onderbrengen in deze lijfrente. Zo kunt u voorkomen dat u later een pensioentekort heeft. Tot die tijd kunt u profiteren van belastingvrije vermogensopbouw in Box I, terwijl u de lijfrentepremies kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Te zijner tijd wordt er belasting geheven over de uitkeringen die u ontvangt.

U kunt deze verzekering afsluiten tegen periodieke premiebetaling of tegen een eenmalig bedrag bij aanvang van de verzekering.

Een groot voordeel van de Leidsche Lijfrenteverzekering zijn de scherpe risicopremies, lage kosten en de hoge mate van flexibiliteit. U kunt uw verzekering op elk gewenst moment aanpassen.

-

Bij de Leidsche Lijfrenteverzekering bepaalt u zelf hoe de premies belegd worden. Om uw beleggingsstrategie eenvoudiger te bepalen bieden wij u het gemak van de volgende risicoprofielen:

 • Zeer defensief
 • Defensief
 • Matig defensief
 • Matig offensief
 • Offensief
 • Zeer offensief

Achter elk profiel zitten één of meer fondsen die voor de betreffende strategie geschikt zijn. Op deze wijze weet u zeker dat de door u gekozen fondsen passen binnen de door u beoogde mix van rendement en risico.

U heeft daarbij keus uit verschillende categorieën fondsen. Binnen dit aanbod kunt u kiezen uit index volgende fondsen (indextrackers) en twee liquiditeitenfondsen. Vanzelfsprekend kunt u uit dit palet zelf een mix samenstellen. Dit alles natuurlijk binnen de grenzen van uw gekozen risicoprofiel.

Wij betrekken de indextrackers van gerenommeerde partijen als Amundi, BlackRock, Deutsche Bank en Lyxor. Uw geld is dus in betrouwbare handen en wordt vakkundig beheerd.

Ook kunt u kiezen voor “Systeem Beleggen”.

Wat houdt Systeem Beleggen in? Systeem Beleggen houdt in dat er volgens een vooraf door Leidsche verzekeringen bepaald maandelijks schema wordt belegd. Ontstaat er in de tijd qua waarde een verschil in samenstelling tussen de werkelijke beleggingen en de afgesproken beleggingsverdeling dan trekt Leidsche verzekeringen kosteloos de verschillen weer recht (het zogenaamde “rebalancen”).

De beleggingen worden gedaan in aandelen, vastgoed en gemengde- en langlopende staatsobligaties.

U heeft de keus uit twee schema’s:

 • Wereldwijd Systeem Beleggen (Risicoprofiel Defensief en Neutraal)
 • Duurzaam Systeem Beleggen (Risicoprofiel Defensief en Neutraal)

Wereldwijd Systeem Beleggen Wereldwijd Systeem Beleggen belegt momenteel in de volgende fondsen:

 • Aandelen: iShares MSCI World
 • Obligaties: iShares Barclays Capital Euro Government Bond 15-30
 • Obligaties: iShares Barclays Capital Global Inflation-Linked Bond
 • Vastgoed: iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund

Europees Systeem Beleggen Europees Systeem Beleggen belegt momenteel in de volgende fondsen:

 • Aandelen: iShares EURO STOXX 50
 • Obligaties: iShares Barclays Capital Euro Government Bond 15-30
 • Obligaties: iShares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bond
 • Vastgoed: iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund
 • Liquiditeiten: Leidsche Stallingsrekening

Duurzaam Systeem Beleggen Duurzaam Systeem Beleggen belegt momenteel in de volgende fondsen:

 • Aandelen: ASN Aandelenfonds
 • Obligaties: iShares Barclays Capital Euro Government Bond 15-30
 • Obligaties: iShares Barclays Capital Global Inflation-Linked Bond
 • Vastgoed: iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund
U profiteert van een belastingvrije vermogensopbouw in Box I, terwijl u de lijfrentepremies kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Te zijner tijd wordt er belasting geheven over de uitkeringen die u ontvangt.
De verzekering kan op een of twee levens gesloten worden. U heeft keus uit de volgende mogelijkheden:

 • Geen uitkering
 • Restitutie van de betaalde premies
 • Het verzekerd bedrag
 • 90% van waarde van de beleggingen
 • 110% van de waarde van de beleggingen

Leidsche verzekeringen brengt bij dit product slechts de volgende kosten in rekening:

 • € 50,00 eenmalige kosten bij aanvang  van de verzekering
 • € 2,50 per maand administratiekosten bij eenmalige betaling of € 5,00 per maand administratiekosten bij periodieke premiebetaling
 • 0,35% per jaar over de waarde van de beleggingen (per maand wordt 1/12e verrekend over de actuele waarde)
 • geen kosten bij aankoop van beleggingen
 • geen kosten bij switchen van beleggingen
 • geen kosten bij verkoop van beleggingen
 • geen kosten bij “Systeem Beleggen”
 • geen bewaarloon
 • geen overige kosten
 • geen kosten bij beëindiging

Daarnaast worden er kosten in rekening gebracht door de beheerder van elk beleggingsfonds waarvoor u kiest. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van uw fondskeuze en kan gedurende de looptijd van de verzekering door de externe fondsbeheerder worden gewijzigd. Leidsche verzekeringen heeft hier geen invloed op.

Voordat u tot aanschaf van de verzekering overgaat, ontvangt u eerst van ons ter goedkeuring een offerte waarin alles is vermeld en doorgerekend. Ook de kosten van de beleggingen die u kiest. Bij ons kunt u kiezen uit een groot aanbod van passief beheerde index volgende fondsen (indextrackers) met zeer lage kosten in vergelijk met actief beheerde beleggingsfondsen.

Wij durven te beweren dat wij door onze scherpe risicopremies en lage kosten in veel situaties de hoogste eindwaarde kunnen offreren. Ook in vergelijk met bancaire producten.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Maak een afspraak met onze adviseur