OHRA Pensioenrekening

De variabele rente is momenteel 2,00%.

De OHRA Pensioenrekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee u kunt banksparen voor uw (aanvulling op uw) pensioen. U kunt zowel beleggen als sparen met de OHRA Pensioenrekening. Een combinatie is ook mogelijk. Van het eindkapitaal wordt uw pensioen(aanvulling) betaald. U ontvangt uw periodieke pensioenuitkeringen naar keuze voor een bepaalde periode of levenslang. Dit binnen de hiervoor geldende fiscale regels.

U kunt de OHRA Pensioenrekening ook goed gebruiken om uw vrijkomende lijfrentekapitaal uit lijfrentepolissen te combineren en door te laten groeien.

Er is geen beperking op de hoogte van de storting.
Verantwoord beleggen met een specifiek doel: lifecycle fondsen. Belegt u voor een specifiek doel zoals pensioen of aflossing van een hypotheek dan wilt u graag dat het risico van uw beleggingen wordt afgebouwd naarmate de einddatum dichterbij komt. En dat naarmate de tijd  verstrijkt uw rendement veilig gesteld wordt. Dit kunt u eenvoudig regelen door te beleggen in een lifecycle fonds. U kunt een lifecycle fonds kiezen dat aansluit bij het moment dat u het opgebouwde kapitaal nodig hebt.

De beleggingen binnen een lifecycle fonds worden volledig beheerd door een fondsmanager. De fondsmanager zorgt ervoor dat het beleggingsrisico afneemt naarmate u dichter bij de einddatum komt. De fondsmanager houdt rekening met marktontwikkelingen en bouwt het risico gedurende de looptijd af. Zo zorgt de fondsmanager ervoor dat u vlak voor de einddatum geen grote risico’s meer loopt met het opgebouwde kapitaal. U hoeft hierdoor niet tussentijds uw beleggingen te switchen. Maar mocht u toch wensen tussentijds uit het fonds te stappen, dan kan dat zonder boeteregeling.

Meer inhoudelijke informatie over de lifecycle fondsen die OHRA Bank aanbiedt, vindt u in het Fonds en Tarievenoverzicht van OHRA.

De overheid vindt het belangrijk dat u uw pensioen goed regelt. Daarom krijgt u – als u een pensioengat kunt aantonen – fiscaal voordeel bij uw pensioenaanvulling. Dit voordeel houdt in dat u uw inleg onder voorwaarden fiscaal mag aftrekken voor de inkomstenbelasting in box 1.

Over het opgebouwde bedrag hoeft u geen vermogensrendementsheffing te betalen. Uiterlijk in het kalenderjaar waarin u 70 wordt moet u het opgebouwde bedrag periodiek laten uitkeren.

U moet daarvoor een direct ingaande (bancaire) lijfrente aankopen. U betaalt pas inkomstenbelasting over de periodieke uitkeringen. Een uitgestelde verplichting dus.

Afhankelijk van uw fiscale situatie kunt u daarmee een financieel voordeel behalen, omdat u bij het bereiken van uw 65ste levensjaar mogelijk in een lagere belastingschaal kunt vallen.

Omdat de inleg op de OHRA Pensioenrekening belastingaftrekbaar is, is de rekening geblokkeerd voor opnames. U kunt niet zonder fiscale sancties van de Belastingdienst geld opnemen van uw OHRA Pensioenrekening en laten overboeken naar uw gewone rekening.

Het bedrag dat u jaarlijks inlegt, kunt u aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Als particulier kunt u maximaal uw jaarruimte en eventueel uw reserveringsruimte inleggen. Op de website van de Belastingdienst kunt u uitrekenen hoe hoog uw jaarruimte en eventueel reserveringsruimte is.

Vervolgens kunt u ons bereiken op 026 400 40 40 voor een offerte of voor meer informatie.

Als u onverhoopt voor de einddatum overlijdt, dan krijgen uw nabestaanden een uitkering in de vorm van een lijfrente (pensioen).
  • Het openen van de OHRA Pensioenrekening is kosteloos
  • U betaalt geen inlegkosten
  • Lage transactiekosten als u gaat beleggen

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Rentetarieven looptijdenBereken uw pensioenAanvragen