AEGON Ontslagvergoeding Sparen

De variabele rente is momenteel 2,60% en de vaste rente kan oplopen tot maar liefst 3,60%.

Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote rol. Een ontslagvergoeding (ook wel gouden handdruk genoemd) is daar een belangrijk onderdeel van. Maar wat gaat u met die ontslagvergoeding doen? Heeft u het geld niet direct nodig, dan kunt u sparen met AEGON Ontslagvergoeding Sparen.

U krijgt rente over het saldo dat op uw AEGON Ontslagvergoeding Sparen staat. U kunt kiezen voor een vaste of variabele rente. De variabele rente ontvangt u standaard als u uw rekening opent. U kunt ervoor kiezen om het bedrag voor een bepaalde tijd vast te zetten door het maken van een spaarafspraak.

Geen minimum of maximum aan inleg

Voor uw AEGON Ontslagvergoeding Sparen betaalt u loonbelasting. Die wordt ingehouden vanaf het moment dat u uw opgebouwde tegoed laat uitbetalen in periodieke uitkeringen. Zolang u uw ontslagvergoeding op uw rekening laat staan, betaalt u nog geen loonbelasting. Dit is zo geregeld in de Wet op de Loonbelasting 1964.

In box 1

Uw opgebouwde tegoed van AEGON Ontslagvergoeding Sparen valt voor uw inkomstenbelastingaangifte in box 1. Dat betekent dat u er geen vermogensrendementsheffing over betaalt.

Als u uw ontslagvergoeding niet in een uitkering omzet

U mag het saldo van AEGON Ontslagvergoeding Sparen alleen gebruiken voor de aankoop van periodieke uitkeringen als aanvulling op uw inkomen of pensioen. Gebruikt u de rekening niet voor dit doel, dan heeft dit fiscale gevolgen. In dat geval moet u over het opgenomen bedrag belasting betalen. Dit kan oplopen tot 52% loonheffing. Daarnaast moet u meestal een boete betalen van 20% van het opgenomen bedrag. Deze boete van de Belastingdienst wordt ook wel revisierente genoemd.

Niet zelf storten

U kunt zelf geen geld storten op uw AEGON Ontslagvergoeding Sparen. Dat moet uw werkgever of andere bank of verzekeraar (bij waardeoverdracht) doen. Bij elke ontslagvergoeding hoort één rekening. Krijgt u later misschien nog een keer een ontslagvergoeding? Dan opent u daarvoor een nieuwe rekening.

Geblokkeerde rekening

AEGON Ontslagvergoeding Sparen is een geblokkeerde spaarrekening. U kunt er dus geen stortingen op doen of er geld vanaf halen. Uw tegoed groeit door de rente die u erover ontvangt. En als u over het geld wilt beschikken, kunt u het geld laten storten in een verzekering of rekening. Daarmee regelt u een uitkering waar u periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) geld mee ontvangt om uw inkomen of pensioen mee aan te vullen.

Regeling vervroegde uittreding

Kreeg u uw ontslagvergoeding om eerder te kunnen stoppen met werken (Regeling vervroegde uittreding (RVU))? Dan kunt u niet kiezen voor AEGON Ontslagvergoeding Sparen. Vraag aan uw werkgever of deze situatie voor u geldt.

-

U betaalt geen kosten als u een variabele rente of een spaarafspraak met een vaste rente heeft. De kosten van AEGON zijn al in de rente verwerkt. Ook ontvangt uw adviseur geen provisie of een andere vergoeding van AEGON. Wellicht bent u uw adviseur wel kosten verschuldigd voor zijn uitgebrachte advies.

Wel kosten bij eerder stopzetten

Beëindigt u voortijdig uw spaarafspraak? Of wilt u uw geld verplaatsen naar een andere bank of verzekeraar? Dan maakt AEGON hiervoor kosten en brengt deze bij u in rekening. Dit zijn kosten in de vorm van een boete bij het stopzetten van een spaarafspraak en berekenings- of overboekingskosten.

Hoe hoog uw boete is hangt af van de resterende looptijd van uw spaarafspraak. Deze bedraagt 10% van het opgebouwde tegoed voor een spaarafspraak met een resterende looptijd van 10 of meer jaren en 5% van het opgebouwde tegoed voor een spaarafspraak van minder dan 10 jaar. Verder worden er € 150,- kosten gerekend voor het uitvoeren van de berekening.

Als u uw opgebouwde tegoed over wilt boeken naar een andere bank of verzekeraar dan betaalt u hiervoor € 150,- overboekingskosten en eventuele extra kosten als u hiermee een spaarafspraak stopzet.

Stopzetten spaarafspraak

  • € 150,- berekeningskosten
  • 5% boete over het opgebouwde tegoed bij een resterende looptijd van minder dan 10 jaar
  • 10% boete over het opgebouwde tegoed bij een resterende looptijd van 10 of meer jaar

Uw geld verplaatsen naar een andere bank of verzekeraar

  • € 150,- overboekingskosten
  • Kosten als hierdoor een spaarafspraak eerder stopgezet wordt

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Rentetarieven looptijdenAfspraak maken