PGGM Stamrechtverzekering

 

Uw werkgever stort de ontslagvergoeding in een stamrechtverzekering. U kunt ervoor kiezen dit bedrag per direct uit te laten keren, op een later moment of een combinatie van beide. Op het moment dat u het bedrag laat uitkeren, ontvangt u periodieke uitkeringen voor een bepaalde periode of levenslang.

PGGM kent verschillende manieren waarop u stamrecht kunt regelen:

Flexibel stamrecht

Met PGGM Flexibel stamrecht bouwt u een gegarandeerd eindkapitaal op. Als dit kapitaal vrijkomt, ontvangt u dit bedrag niet rechtstreeks, maar U koopt er een pensioenaanvulling voor. Dit kan tot uiterlijk een jaar voordat u 65 jaar wordt. U ontvangt dan periodieke uitkeringen voor een tijdelijke periode of levenslang. Deze uitkering is gebaseerd op een vooraf vastgesteld rentepercentage.

Garantie stamrecht

Met PGGM Garantie stamrecht bouwt u een gegarandeerd recht op. U weet dus nu al exact welke periodieke uitkering u later gaat ontvangen. De uitkering is gebaseerd op een vooraf vastgesteld rentepercentage.

Direct ingaand stamrecht

Met PGGM Direct Ingaand Stamrecht kunt u de ontslagvergoeding direct omzetten in periodieke uitkeringen. U kunt er voor kiezen om het bedrag periodiek uit te laten keren voor een bepaalde periode of levenslang. Ook deze uitkering is gebaseerd op een vooraf vastgesteld rentepercentage.

-
-

Een ontslagvergoeding is voor de fiscus gewoon loon uit dienstbetrekking. Dat betekent dat u belasting over deze vergoeding moet betalen. De stamrechtverzekering van PGGM kan uitkomst bieden.

Belastingvoordeel met de PGGM Stamrechtverzekering

Het kan voordelig zijn om de ontslagvergoeding in termijnen te laten uitkeren. In plaats van ineens afrekenen met de fiscus betaalt u bij een periodieke uitkering de belasting op het moment van ontvangst van de uitkering. Ook omdat een periodieke uitkering lager is dan de uitkering ineens, kan er belastingvoordeel behaald worden wanneer u in een lagere belastingschijf valt.

Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

De overheid wil de mogelijkheden om vervoegd uit te treden zoveel mogelijk beperken. Daarom zijn onder meer de VUT- en prepensioenregelingen aan banden gelegd. Als de belastingdienst de ontslagvergoeding aanmerkt als een ‘Regeling Vervroegde Uittreding’, (dwz een soort prepensioen) dan moet u een strafheffing betalen over de ontslagvergoeding. Dat is niet wenselijk. De werkgever die een ontslagvergoeding meegeeft, moet dan ook een beschikking aanvragen bij de belastingdienst, waarin formeel staat of de fiscus de ontslagvergoeding aanmerkt als een ‘RVU’. Een kopie van deze beschikking moet aan PGGM worden overlegd voordat de koopsom wordt overgemaakt.

Zowel bij het Flexibel Stamrecht als bij het Garantie Stamrecht kunt u een nabestaandendekking (een uitkering bij overlijden) meeverzekeren. U maakt bij aanvang van de verzekering de keuze of u deze nabestaandendekking mee wilt verzekeren. Er zijn dan een paar mogelijkheden:

  • Bij het Flexibel Stamrecht kunt u kiezen voor een uitkering van 100% van het gegarandeerde eindkapitaal bij in leven zijn. Daarnaast zijn er twee andere vormen: een teruggave van 90% of van 115% van de koopsom (de inleg) voor de stamrechtverzekering. Komt u te overlijden dan wordt dit kapitaal in de vorm van een maandelijkse stamrechtuitkering aan uw partner of kinderen uitgekeerd (indien die nog geen 30 jaar zijn). Uw nabestaanden hebben hierbij de keuze tussen een levenslange uitkering of een tijdelijke uitkering.
  • Bij het Garantie Stamrecht kunt u kiezen voor uitkering van een gegarandeerde maandelijkse uitkering aan uw partner als u vroegtijdig komt te overlijden.
  • Dit geldt ook voor het Direct Ingaand Stamrecht. Ook hier zijn meerdere mogelijkheden, waarover onze specialisten u graag informeren.

Als u geen partner heeft of uw kinderen zijn ouder dan 30, dan kunt u kiezen voor een Contraverzekering. Deze aanvullende verzekering sluiten uw nabestaanden tegen betaling van een koopsom en voorziet in een uitkering, na overlijden van de verzekerde. De uitkering is niet belast met successierechten als de koopsom van de Contraverzekering is betaald door de nabestaanden of door u aan hen is geschonken. Voor meer informatie over deze contraverzekering kunt u contact opnemen met de afdeling Ledenservice van PGGM.

-

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Direct regelen