Rabo GoudenHanddrukUitkering

De rente kan oplopen tot maar liefst 4,00%.

Soms neemt een carrière een onverwachte wending en neemt u door een reorganisatie of een arbeidsgeschil afscheid van uw werkgever. In veel gevallen krijgt u een ontslagvergoeding. Rabo GoudenHanddrukUitkering is een fiscaal aantrekkelijke spaarrekening waarop u uw ontslagvergoeding inlegt en vervolgens laat uitbetalen in termijnen.

Er is maar één inleg per rekening toegestaan. U mag de ontslagvergoeding niet eerst laten overboeken naar een andere betaal- of spaarrekening van u. De inleg kan afkomstig zijn van:

  • uw ex-werkgever
  • een opgebouwd tegoed met Rabo GoudenHanddrukSparen
  • een bestaande gouden handdrukspaarrekening of – verzekering
  • een bestaande gouden handdrukverzekering bij de eigen stamrecht BV

Let op! De inleg mag geen Regeling voor Vervroegde Uittreding zijn.

De minimale looptijd van de periodieke uitbetalingen is afhankelijk van uw leeftijd bij het openen van de rekening. De minimale looptijd is als volgt:

Leeftijd Minimale looptijd
< 25 jaar 18 jaar
25-30 jaar 15 jaar
30-35 jaar 12 jaar
35-40 jaar 9 jaar
40-45 jaar 6 jaar
45-50 jaar 4 jaar
50-55 jaar 3 jaar
55-60 jaar 2 jaar
≧ 60 jaar 1 jaar

Uitzondering: is het door u ingelegde bedrag afkomstig van een goudenhanddrukrekening of -verzekering van één van uw ouders die u heeft verkregen uit een nalatenschap? En bent u jonger dan 30 jaar ten tijde van het ontvangen van de eerste uitkering? Dan eindigen de uitkeringen uiterlijk op 30-jarige leeftijd.

Uw ontslagvergoeding wordt bruto, zonder inhouding van belasting en premies, op de rekening ingelegd. Het tegoed op uw rekening Rabo GoudenHanddrukUitkering hoeft u ook niet mee te tellen bij uw vermogen in box 3. U gebruikt uw ontslagvergoeding om een reeks periodieke uitbetalingen aan te kopen, als aanvulling op uw inkomen. Over de periodieke uitbetalingen bent u loonbelasting en premies verschuldigd. Op die manier wordt de belastingheffing over een langere periode gespreid. De looptijd van de uitbetalingen is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.
Na het overlijden van de rekeninghouder moet het tegoed op basis van fiscale wet- en regelgeving toekomen aan een bepaalde persoon of bepaalde personen. Die moet/moeten het tegoed ontvangen in de vorm van de resterende periodieke uitbetalingen.

-Geen provisie of afsluitkosten

-Bij iedere uitbetaling worden uitbetalingskosten** in rekening gebracht.

** € 2,50 per uitbetaling, wijzigingen voorbehouden

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Rentetarieven looptijdenOfferte aanvragenAfspraak maken