Rabo GoudenHandrukSparen

De rente kan oplopen tot maar liefst 4,20%.

Neemt u door een reorganisatie of een arbeidsgeschil afscheid van uw werkgever? Dan krijgt u soms een ontslagvergoeding. Rabo GoudenHanddrukSparen is een fiscaal aantrekkelijke spaarrekening waarop u uw ontslagvergoeding bruto, zonder inhouding van belasting, kunt laten storten.
Uw minimale inleg is € 10.000,-
Uw ontslagvergoeding wordt bruto, zonder inhouding van belasting en premies, op de rekening ingelegd. Het tegoed op uw rekening Rabo GoudenHanddrukSparen hoeft u niet mee te tellen bij uw vermogen in box 3. Op de einddatum gebruikt u het opgebouwde tegoed om een reeks periodieke uitbetalingen aan te kopen als aanvulling op uw inkomen. Dat kan bij Rabobank via Rabo GoudenHanddrukUitkering. Over de periodieke uitbetalingen bent u loonbelasting en premies verschuldigd. Dit kan tegen een lager belastingtarief zijn dan u nu zou betalen. De looptijd van de uitbetalingen is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.
Na het overlijden van de rekeninghouder mag het tegoed op basis van fiscale wet- en regelgeving alleen toekomen aan een bepaalde persoon of bepaalde personen. Die moet/moeten het tegoed gebruiken voor de aankoop van periodieke uitbetalingen.
u betaalt geen provisie of afsluitkosten; uw volledige ontslagvergoeding wordt gebruikt om vermogen op te bouwen. Echter bij het verrichten van bijzondere handelingen gedurende de looptijd kunnen er opnamekosten en (administratie)kosten verschuldigd zijn.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Rentetarieven looptijdenOnline offerte aanvragenAfspraak maken