Rabo ToekomstBeleggen

 

U denkt aan een aanvulling op uw pensioen. En u bent meer een belegger dan een spaarder. Met Rabo ToekomstBeleggen (RTB) belegt u fiscaal aantrekkelijk voor uw oude dag. Tijdens de opbouwfase legt u geld in tot een afgesproken einddatum. Op die einddatum gebruikt u het opgebouwde tegoed voor de aankoop van een lijfrente. Gedurende de afbouwfase ontvangt u periodieke uitbetalingen.

Rabo ToekomstBeleggen

Beleggen doet u in een van de vijf Robeco Mixfondsen. Ieder mixfonds heeft een eigen verwacht rendement en risico. Met Robeco RTB Safe Mix loopt u het minste risico en met Robeco RTB Dynamic Mix het meeste. Zo is er voor ieder doelrisicoprofiel een bijpassend Mixfonds. Als u kiest voor Rabo ToekomstBeleggen krijgt u naast een effectenrekening altijd een rekening Rabo ToekomstSparen met een variabele rente.

-Wat u inlegt, is wat u belegt.

-U kunt periodiek of incidenteel inleggen

-Het inlegbedrag kan verhoogd worden (mits aftrekruimte), verlaagd of stopgezet worden.

Robeco Mixfondsen Doelrisicoprofiel
Robeco RTB Safe Mix zeer defensief
Robeco RTB Solid Mix defensief
Robeco RTB Balanced Mix neutraal
Robeco RTB Growth Mix offensief
Robeco RTB Dynamic Mix zeer offensief
De inleg op uw rekening Rabo ToekomstBeleggen is fiscaal aftrekbaar van uw inkomen in box 1, mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Zo dient u een ‘pensioentekort’ te hebben. Wij rekenen het graag voor u uit. De rekening Rabo ToekomstBeleggen vormt zelf geen bezitting in box 3. Over het saldo bent u geen 1,2% vermogensrendementsheffing verschuldigd.

Nog meer fiscaal voordeel

De uitbetalingen uit de aangekochte lijfrente zijn pas op het moment van betaling belast. Dit kan tegen een lager belastingtarief zijn dan u nu zou betalen. Een lijfrentekapitaal waarvoor u het recht heeft om een overbruggingslijfrente aan te kopen, kunt u ook inleggen op Rabo ToekomstBeleggen. De mogelijkheid om op de einddatum een overbruggingslijfrente aan te kopen, blijft behouden.

Bij het overlijden van de rekeninghouder tijdens de opbouwfase komt het tegoed op de rekening toe aan de gezamenlijke erfgenamen. Dit tegoed is niet vrij opneembaar. De erfgenamen moeten uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van overlijden een reeks periodieke uitkeringen hebben aangekocht, de zogenaamde nabestaandenlijfrente.
Geen (afsluit-) provisie kosten.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Afspraak maken