Rabobank ToekomstSparen

De rente kan oplopen tot maar liefst 4,20%.

Met uw Rabo ToekomstSpaarrekening kunt u op een flexibele manier sparen voor een aanvulling op uw pensioen. Er is ook een beleggingsvariant in combinatie met sparen.

Dit is banksparen met Rabo ToekomstSparen

  • Op een flexibele manier sparen voor een aanvulling op uw pensioen.
  • Maximaal uw jaarruimte inleggen. Uw jaarruimte is het bedrag dat u maximaal mag aftrekken voor de inkomstenbelasting in verband met een pensioentekort .
  • Als u in de voorafgaande periode van zeven jaar uw berekende jaarruimtes niet of niet volledig heeft gebruikt, kunt u wellicht meer inleggen. Dit heet de reserveringsruimte.
  • Ook de waarde van een lijfrenteverzekering kunt u inleggen. Deze inleg is niet aftrekbaar, omdat de aftrek al heeft plaatsgevonden.
  • Per inleg geldt een eigen vaste rente of variabele rente.
  • Geen kosten over uw inleg: uw inleg wordt volledig gebruikt om vermogen op te bouwen.
  • Bij het verrichten van bijzondere handelingen gedurende de looptijd kunnen er (administratie)kosten verschuldigd zijn.
  • U bepaalt zelf wanneer u wilt inleggen.
Heeft u een pensioentekort? Bepaal dan uw jaarruimte en de eventueel beschikbare reserveringsruimte, zodat u weet wat u kunt inleggen op uw Rabo ToekomstSpaarrekening.
De inleg op uw rekening Rabo ToekomstSparen is fiscaal aftrekbaar van uw inkomen in box 1, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet u een pensioentekort hebben. Het tegoed staat op een geblokkeerde spaarrekening. Het opgebouwde tegoed vormt geen bezitting in box 3. U bent hierover dus geen vermogensrendementsheffing verschuldigd. De periodieke uitbetalingen worden in de toekomst belast in box 1. Neemt u het tegoed eerder op, dan kunnen daaraan fiscaal nadelige consequenties verbonden zijn. In een adviesgesprek kijken wij graag samen met u naar uw mogelijkheden.
Bij het overlijden van de rekeninghouder komt het tegoed op de rekening toe aan uw nabestaanden. Dit tegoed is niet vrij opneembaar. Zij moeten uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van overlijden een reeks periodieke uitbetalingen aankopen, de zogenaamde nabestaandenlijfrente.
Geen kosten over uw inleg: uw inleg wordt volledig gebruikt om vermogen op te bouwen.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Rentetarieven looptijdenSpaarcalculatorAfspraak maken