RegioBank Uitgesteld Lijfrentenieren

De rente kan oplopen tot maar liefst 3,70%.

Uitgesteld Lijfrentenieren is interessant als uw kapitaal vrijkomt uit bijvoorbeeld een aflopende lijfrenteverzekering of –rekening. Eerst spaart u nog verder met uw kapitaal. Later, op een vooraf afgesproken datum, krijgt u dit kapitaal uitgekeerd in vaste maandelijkse termijnen. U heeft de zekerheid van dezelfde vaste rente, voor zowel de opbouw als het uitkeren van uw kapitaal. Ondernemers kunnen ook de fiscale oudedagsreserve en de stakingswinst inleggen.

  • Vaste rente tijdens opbouw- en uitkeringsperiode.
  • Vaste maandelijkse bruto uitkeringen.
Eenmalige inleg van minimaal € 10.000.
U bepaalt zelf de totale looptijd (opbouw+uitkeringsperiode). Dit moet minimaal 6 en maximaal 35 jaar zijn. De opbouwperiode is minimaal 1 jaar. De uitkeringsperiode is minimaal 5 jaar bij ingang tussen 65 en 70 jaar.

Opbouwperiode

Uw inleg mag u mogelijk aftrekken voor de inkomstenbelasting. Tenminste, als u voldoende jaar- en reserveringsruimte heeft. Dit is een voorziening in het belastingstelsel waarmee u fiscaal aantrekkelijk kunt sparen. Als uw inleg uit een bestaande of aflopende lijfrenteverzekering of –rekening komt, heeft u deze mogelijkheid waarschijnlijk al gehad. U kunt het niet nog een keer aftrekken. Tijdens de opbouwperiode betaalt u over het saldo geen belasting. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie. Ook kunt u hier uw jaar- en reserveringsruimte uitrekenen.

Uitkeringsperiode

U betaalt pas belasting als u de uitkeringen ontvangt. RegioBank houdt dan de wettelijke loonheffingen voor u in. U ontvangt dus maandelijks een netto bedrag op uw rekening. De hoogte hiervan hangt af van uw persoonlijke situatie. De uitkeringen moet u bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting opgeven. Hiervoor krijgt u van RegioBank een jaaropgave.

Ingangsdatum aanpassen

Tot 2 maanden voor de eerste uitkering kunt u –binnen de fiscale mogelijkheden- de ingangsdatum aanpassen. Daarmee past u ook de hoogte van uw maandelijkse uitkering aan. Deze aanpassing heeft geen invloed op de afgesproken rente en afgesproken totale looptijd en is kosteloos.

Tussentijdse beëindiging

Over de inleg en over de uitkeringen betaalt u geen kosten. Maar wilt u Uitgesteld Lijfrentenieren vóór het einde van de afgesproken looptijd beëindigen? Dan betaalt u hiervoor kosten. Hoeveel u betaalt, hangt af van de periode dat het geld nog vast zou staan. Gebruikt u het opgenomen spaarsaldo niet voor een ander lijfrenteopbouw- of lijfrenteuitkeringsproduct? Dan moet u over het opgenomen bedrag ook inkomstenbelasting en revisierente betalen.

Kijk voor meer informatie en de manier waarop de opnamekosten worden berekend in de productvoorwaarden of raadpleeg uw Zelfstandig Adviseur.

Als u overlijdt tijdens de opbouwperiode van Uitgesteld Lijfrentenieren, dan moeten uw erfgenamen het tegoed omzetten in uitkeringen. Komt u te overlijden tijdens de uitkeringsperiode? Dan komen de resterende uitkeringen toe aan uw erfgenamen. De uitkeringen zijn belast.
-

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Rentetarieven looptijdenZoek een RegioBank