Robein Effecten Lijfrente

 

U wilt gaan genieten van uw oude dag. En u wilt optimaal genieten van uw periodieke lijfrente uitkeringen. Dat kan met de Robein Effecten Lijfrente, zeker wanneer uw lijfrente niet uw primaire inkomensvoorziening is. De Robein Effecten Lijfrente biedt u ruime keuze aan beleggingsmogelijkheden. Als u zelfstandig wilt beleggen en bereid en in staat bent de risico’s te dragen die horen bij beleggen, dan biedt deze lijfrentepolis u de mogelijkheid optimaal te profiteren van uw appeltje voor de dorst.
De Robein Effecten Lijfrente wordt gesloten op één leven (verzekerde). U kunt deelnemen aan de Robein Effecten Lijfrente met een koopsom vanaf € 50.000,-. De minimumlooptijd is vijf jaar. De einddatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de 90-jarige leeftijd bereikt. De uiterste leeftijd waarop u een Robein Effecten Lijfrente kunt sluiten is afhankelijk van het fiscale regime waaronder de polis valt.
Heeft u voldoende kennis van en ervaring met beleggen? Dan biedt de Robein Effecten Lijfrente de ideale mogelijkheid om zelf uw lijfrentekapitaal te beheren. Met de Robein Effecten Lijfrente stelt u zelf de beleggingsportefeuille samen en bepaalt u zelf hoe uw lijfrentekapitaal wordt belegd. De Robein Effecten Lijfrente biedt u een scala van beleggingsmogelijkheden, waaronder Nederlandse en Europese aandelen, tal van beleggingsfondsen, obligaties en eventueel zelfs opties.

A. Aandelen: een direct belang.

Een uniek kenmerk van de Robein Effecten Lijfrente is dat u uw lijfrentepremie rechtstreeks in aandelen kunt beleggen. Robein heeft ongeveer 80 aandelen voor u geselecteerd die dagelijks worden verhandeld op Euronext Amsterdam. Bovendien kunt u beleggen in alle aandelen die deel uitmaken van de EURO STOXX 50® Index. Doordat deze fondsen in euro’s genoteerd zijn, belegt u zonder valutarisico.

B. Beleggingsfondsen: internationaal gespreide belangen

De Robein Effecten Lijfrente biedt een ongekend breed aanbod van beleggingsfondsen, waarmee u uw belangen automatisch spreidt. Zo kunt u deelnemen in een groot aantal fondsen van buitenlandse topaanbieders. Ook kunt u kiezen uit vrijwel alle fondsen die op Euronext Amsterdam worden verhandeld, enkele fondsen op Luxembourg Stock Exchange, duurzame beleggingsfondsen en diverse vastgoedfondsen.

C. Obligaties en liquiditeiten: relatief veilig beleggen

Obligaties leveren een vaste rente op en kunnen daarmee een relatief veilige basis vormen binnen een portefeuille. U kunt kiezen voor obligatiefondsen, voor obligaties van de Nederlandse staat of voor obligaties van vele Nederlandse bedrijven. Daarnaast is het mogelijk om (tijdelijk) liquiditeiten aan te houden. U ontvangt hierover een rentevergoeding die is afgeleid van het depositotarief van de Europese Centrale Bank.

D. Opties: extra rendement

Voor ervaren beleggers kunnen opties interessant zijn om extra rendement te behalen. Daarnaast kunnen opties de portefeuille (gedeeltelijk) beschermen tegen eventuele koersdalingen. Wilt u van opties gebruikmaken, dan sluit u daarvoor (kosteloos) een aanvullende optieovereenkomst.

Is uw vrijkomende kapitaal afkomstig uit een oud fiscaal regime polis (gesloten als koopsompolis vóór 1 januari 1992 of als premiebetalende lijfrentepolis gesloten vóór 16 oktober 1990)? Dan kunt u op de einddatum van de polis onder andere kiezen voor een tijdelijke of een levenslange lijfrente. Bij een tijdelijke lijfrente geldt de fiscale eis dat de kans dat de verzekerde binnen de afgesproken uitkeringsduur komt te overlijden, niet verwaarloosbaar klein mag zijn. Onze lijfrentespecialisten kunnen u precies aangeven welke looptijd bij welke leeftijd minimaal vereist is.

Bij een oud fiscaal regime lijfrente hoeft u overigens niet zelf de verzekerde te zijn. Dit mag ook iemand anders zijn. Als u dat wilt, kunt u bovendien iemand anders dan uzelf als begunstigde aanwijzen en zo de lijfrenteuitkeringen schenken, bijvoorbeeld aan uw (studerende) kinderen.

Komt uw vrijkomend lijfrentekapitaal voort uit een nieuw fiscaal regime polis? In dat geval kunt u op de einddatum van de polis, afhankelijk van uw omstandigheden, kiezen voor een levenslange oudedagslijfrente, een overbruggingslijfrente tot de pensioendatum of een tijdelijke lijfrente van minimaal vijf jaar (vanaf uw 65e jaar). In alle gevallen bent u zelf de verzekerde en de begunstigde.

Een overbruggingslijfrente kan alleen worden gesloten voor aanspraken die zijn opgebouwd tot en met het fiscale jaar 2005. Bovendien zijn aan de hoogte van een overbruggingslijfrente en een tijdelijke lijfrente fiscalemaxima gesteld. De koopsom is uiteraard niet (opnieuw) fiscaal aftrekbaar. Over de lijfrente-uitkeringen bent u inkomstenbelasting en (zorg)premies verschuldigd.

Robein is verplicht de wettelijke inhoudingen toe te passen. De in de offerte vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen. Het is niet toegestaan de Robein Effecten Lijfrente af te kopen.

De Robein Effecten Lijfrente heeft een ingebouwde overlijdensdekking. Bij een traditionele lijfrente op één leven vervalt bij overlijden het gehele resterende kapitaal aan de verzekeringsmaatschappij. Zo niet bij de Robein Effecten Lijfrente. Als de verzekerde tijdens de looptijd overlijdt, wordt 90% van de effectieve waarde uitgekeerd aan de nabestaande(n), in de vorm van een lijfrente. Met de uitkering kunnen de nabestaanden desgewenst hun eigen Robein Effecten Lijfrente sluiten. Zo wordt de continuïteit van lijfrente-uitkeringen goed gewaarborgd.

Als verzekeringnemer heeft u de vrijheid van tevoren de begunstigde(n) bij overlijden aan te wijzen. De u toekomende vergoeding voor het overlijdensrisico voor de einddatum van de verzekering (overlijdensrisicopremie) wordt per kwartaal berekend over 10% van het belegde vermogen. De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de verzekerde en van de omvang van het in de polis aanwezige vermogen. De premie wordt in de vorm van liquiditeiten toegevoegd aan het netto geïnvesteerde vermogen. In de bijgaande voorwaarden is dit gespecificeerd.

Bij het sluiten van uw Robein Effecten Lijfrente kunt u er ook voor kiezen de ingebouwde overlijdensdekking te laten vervallen. In dat geval zal de periodieke uitkering hoger zijn. U ontvangt de vergoeding voor het overlijdensrisico dan over het gehele belegde vermogen en er volgt geen uitkering bij overlijden.

De kosten voor de Robein Effecten Lijfrente zijn transparant en laag. De eenmalige entreekosten bedragen 2%. Indien uw koopsomstorting (gedeeltelijk) voortkomt uit een vrijkomende Robein Effectenpolis, betaalt u (over dat deel) zelfs helemaal geen entreekosten. Aan het eind van ieder kwartaal betaalt u een beheervergoeding die, afhankelijk van de omvang van het belegde vermogen, maximaal 0,3% per kwartaal bedraagt. In de bijgesloten voorwaarden is dit exact weergegeven.

Naast een beheervergoeding bent u effectenprovisie verschuldigd voor het uitvoeren van effectenorders. De effectenprovisies voor Robein BeursOnline behoren tot de laagste in Nederland.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Pensioentekort berekenenOfferte aanvragenAfspraak maken