Robein Expiratie Verzamelpolis

 

In het verleden heeft u meerdere koopsompolissen gesloten. Binnenkort vallen die polissen vrij. Maar niet allemaal tegelijk. Met de Robein Expiratie Verzamelpolis voegt u lijfrentekapitalen (van verschillende maatschappijen) overzichtelijk samen in één nieuwe polis. Zo krijgt u gemakkelijk overzicht over uw appeltje voor de dorst, dat op één einddatum vrijvalt. Bijkomend voordeel van de Verzamelpolis: u hoeft niet telkens polissen te verlengen of opnieuw aan te kopen om tot één einddatum te komen.
Voor de eerste storting geldt een minimum van € 5.000,- . Uw totale inleg bedraagt ten minste € 15.000,-.
U kiest zelf de datum waarop het verzamelde eindkapitaal vrijkomt. Bijvoorbeeld de datum waarop uw laatste polis expireert. De maximumlooptijd is twee jaar. U kunt op ieder moment kosteloos de einddatum vervroegen, mits de looptijd minimaal twee maanden bedraagt. De maximumleeftijd waarop u nog kunt deelnemen is 74 jaar bij oud fiscaal regime polissen en 69 jaar bij nieuw fiscaal regime polissen. Bij oud fiscaal regime polissen kan de polis uiterlijk lopen tot de eerste dag van de maand waarin de verzekerde 75 jaar wordt. Bij nieuw fiscaal regime polissen is dat 70 jaar.
-
De Robein Expiratie Verzamelpolis kent een ingebouwde overlijdensrisicodekking. Mocht de verzekerde onverhoopt voortijdig komen te overlijden, dan wordt 90% van het vermogen uitgekeerd aan de nabestaande(n). Als verzekeringnemer heeft u de vrijheid op voorhand begunstigden aan te wijzen. De risicopremie, die bestemd is als vergoeding aan u voor het overlijdensrisico van de verzekerde vóór de einddatum, is in de rentevergoeding verwerkt.
Op uw stortingen worden geen kosten ingehouden. Uw kapitaal rendeert dus altijd voor de volle 100%. De verdiensten van Robein bestaan uit een kleine marge tussen de rente die wij u bieden en de rente die Robein ontvangt op beleggingen in vastrentende waarden, zoals obligaties.

Uitsluitend indien u aan het einde van de looptijd besluit uw lijfrentekapitaal niet aan te wenden voor een lijfrentepolis van Robein (met een looptijd van minimaal twee jaar), worden administratiekosten in rekening gebracht. Bijvoorbeeld als u naar een andere verzekeringsmaatschappij wilt overstappen of, bij oud fiscaal regime, kiest voor een uitkering ineens.

Bij een verstreken looptijd van een jaar of korter zijn de administratiekosten 0,5% over het opgebouwde kapitaal. Bij een verstreken looptijd langer dan een jaar bedragen deze kosten 1%.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Gratis boekje aanvragenPensioentekort berekenenAfspraak maken