Robein Koopsom Garant Polis

 

Valt uw koopsompolis binnenkort vrij? En heeft u het lijfrentekapitaal nu nog niet nodig? Of wilt u een aanvullend pensioen opbouwen? Als uw voorkeur daarbij uitgaat naar een gegarandeerd eindkapitaal, is de Robein Koopsom Garant Polis een uitstekende keuze. Want met de Koopsom Garant Polis van Robein weet u bij het afsluiten al precies hoe hoog uw eindkapitaal gaat worden. Ideaal wanneer u zekerheid zoekt bij het verder laten groeien van uw appeltje voor de dorst.
Minimale inleg bedraagt € 1.000,-.
Bij een koopsom van € 2.500,- is de minimale looptijd van uw polis slechts één jaar. Bedraagt de koopsom minder dan € 2.500,- (met een minimum van € 1.000,-), dan is de looptijd ten minste vijf jaar. De maximale looptijd is 30 jaar. Bij nieuw fiscaal regime loopt de polis uiterlijk tot het kalenderjaar waarin u 70 jaar wordt. Verlengt u een vrijvallende oud fiscaal regime polis in een Robein Koopsom Garant Polis, dan kan deze doorlopen tot de eerste van de maand volgend op de 75e verjaardag van de verzekerde.
Stort u premie om een pensioentekort aan te vullen? Uw lijfrentepremie is dan aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor de lijfrenteaftrek moet u wel kunnen aantonen dat u werkelijk een pensioentekort heeft. Pas bij uitkering van de koopsompolis wordt de inkomstenbelasting over de lijfrente geheven.
Bij het sluiten van een Robein Koopsom Garant Polis bepaalt u zelf de hoogte van de overlijdensuitkering. U kunt kiezen uit drie uitkeringsvormen. Vorm A: Bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum vindt 100% terugbetaling plaats van de betaalde koopsom, vermeerderd met alle rente tot de dag van overlijden, in de vorm van een nabestaandenlijfrente. Bij overlijden tijdens de eerste helft van de looptijd wordt de opgebouwde waarde nog eens verhoogd met 10%. Vorm A kan worden gesloten voor verzekerden die op de ingangsdatum van de polis jonger zijn dan 63 jaar. Bij deze vorm profiteert u van een hoog lijfrentekapitaal bij in leven zijn op de einddatum van de polis. Vorm A is de meest gekozen vorm. Vorm B: Bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum, vindt terugbetaling plaats van 90% van de betaalde koopsom in de vorm van een nabestaandenlijfrente. Deze vorm geeft bij in leven zijn op de einddatum van de polis een hoger lijfrentekapitaal dan vorm A. Vorm C: Bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum wordt niets uitgekeerd. Vorm C kan worden gesloten voor verzekerden die op de ingangsdatum van de polis jonger zijn dan 66 jaar. Van de drie uitkeringsvormen geeft deze het hoogste lijfrentekapitaal aan het einde van de looptijd, mits de verzekerde in leven is.
Robein werkt efficiënt, slagvaardig en persoonlijk. Wij doen rechtstreeks zaken met u en werken niet met tussenpersonen. Op deze manier kunnen we de kosten voor u laag houden. Alle kosten van uw verzekering zijn al in de hoogte van het gegarandeerde eindkapitaal verwerkt.

De verdiensten van Robein bestaan uit een kleine marge tussen het rendement dat wij u bieden en het rendement dat Robein ontvangt op beleggingen in vastrentende waarden, zoals obligaties. U vindt uwgegarandeerde eindkapitaal vermeld in de bijgevoegde offerte.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Offerte aanvragenAfspraak maken