Robein Vermogensbeheer Polis

 

U kunt uw pensioen verder laten opbouwen op basis van beleggingen. Daarvoor hoeft u zelf geen beleggingsspecialist te zijn. En het hoeft u ook geen tijd te kosten.  Met de Robein Vermogensbeheer Polis beheren de specialisten van Robein uw beleggingsportefeuille voor u. Ze houden voortdurend de markt in de gaten en zorgen ervoor dat uw appeltje voor de dorst optimaal kan groeien.
U bepaalt zelf de inleg.
Binnen de Robein Vermogensbeheer Polis wordt uitsluitend belegd in beleggingsfondsen. Dit draagt bij aan een goede spreiding en aan vergaande kostenbeheersing. Wij hebben daarbij toegang tot wereldwijde topfondsen van de beste fondsbeheerders. In de offerte ziet u voorbeelden van de exclusieve fondsen die deel kunnen uitmaken van uw portefeuille. Wij streven ernaar voor u steeds de beste fondsen en fondsbeheerders per beleggingscategorie, -thema of -regio te selecteren.

Hierbij wordt onder meer gekeken naar de reputatie en de historie van het fonds, het trackrecord en de deskundigheid van de fondsbeheerder. Robein belegt niet in eigen fondsen. De selectie van de meest geschikte fondsen gebeurt daardoor geheel onafhankelijk. Investeringskeuzes komen op basis van beleggingstechnische argumenten tot stand.

Wanneer u lijfrentepremies stort om een (extra) pensioenvoorziening op te bouwen, zijn deze, bij een aantoonbaar pensioentekort, tot een bepaald maximum fiscaal aftrekbaar. Uw lijfrentepolis valt fiscaal in box 1. Over de lijfrente-uitkeringen bent u te zijner tijd inkomstenbelasting en (zorg)premies verschuldigd.

Tegen de tijd dat u de lijfrenteuitkeringen ontvangt, werkt u waarschijnlijk niet of minder, waardoor de kans groot is dat u dan in een gunstiger tarief valt. Over uw lijfrentekapitaal betaalt u geen (1,2%) vermogensrendementsheffing, zoals over spaar- en beleggingstegoeden in box 3.

De Robein Vermogensbeheer Polis kent een ingebouwde overlijdensdekking. Als verzekeringnemer wijst u op voorhand de begunstigden aan die een uitkering ontvangen wanneer de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van de verzekering. Sluit u de polis af als de verzekerde 59 jaar of jonger is, dan geldt een overlijdensrisicodekking van 100% van de effectieve waarde van het tot dan opgebouwde kapitaal. Gedurende ten minste de eerste helft van de looptijd van de verzekering verhoogt Robein de uitkering bij overlijden tot zelfs 110%. Voor deze extra dekking wordt in deze periode een risicopremie in mindering gebracht op het belegde vermogen. Sluit u de verzekering af als de verzekerde 60 jaar of ouder is, dan geldt een overlijdensrisicodekking van 90% gedurende de gehele looptijd. Bij deze 90% dekking wordt er geen risicopremie in rekening gebracht, maar voegt Robein juist een periodieke vergoeding (in de vorm van liquiditeiten) aan het belegde vermogen toe.
De kosten voor de Robein Vermogensbeheer Polis zijn transparant en laag. Wij houden géén eerste kosten in op uw premiestorting, zodat uw premie voor de volle 100% wordt belegd. Aan het eind van elk kwartaal betaalt u een beheervergoeding van 0,49% over de waarde van het belegd vermogen. Na vijf jaar wordt deze beheervergoeding verlaagd naar 0,4% per kwartaal.

In deze vaste vergoeding voor het beheer van uw kapitaal zijn alle kosten opgenomen, ook de transactiekosten voor het onderhouden van uw portefeuille en het bewaarloon. Dus ongeacht hoe vaak binnen de portefeuille wordt gemuteerd: u betaalt een vast percentage. Een uitgebreide toelichting op de kosten met voorbeelden is in de offerte opgenomen.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Pensioentekort berekenenOfferte aanvragenAfspraak maken