Een lijfrente is een levensverzekering waarvoor u periodiek of éénmalig een premie betaalt aan een verzekeringsmaatschappij. Daardoor bent u verzekerd van extra inkomen op een bepaald moment. Een lijfrenteverzekering verzekert een ‘lijf’. Mocht u overlijden, dan stoppen ook de uitkeringen, tenzij u extra bent bijverzekerd.

Een lijfrente bestaat uit een opbouwfase en een uitkeringsfase. Eerst sluit u een lijfrenteverzekering af om een bedrag op te bouwen. Nadert de verzekering de einddatum, dan kunt u indien gewenst een andere verzekeraar uitkiezen die het hoogste rendement op uw kapitaal geeft. Die laat u de lijfrente uitkeren.

Opbouwen met verzekeren

De premie voor de lijfrenteverzekering betaalt u periodiek (maand, kwartaal, of jaar). Maar u kunt ook een bedrag ineens storten (koopsompolis), bijvoorbeeld als u een gouden handdruk heeft gekregen. Op de einddatum (expiratiedatum) kiest u dan welke lijfrente u met het gespaarde bedrag wilt kopen en waar u die lijfrente wilt kopen.

Wilt u graag een verzekering en kiest u voor ‘opbouwen met verzekeringen’. Klik dan hier voor meer informatie van het ruime aanbod op onze site:

Alle producten voor opbouwen met verzekeringen

 

 

Uitkeren met verzekeren

Met de verzekeraar spreekt u af wanneer u de lijfrente krijgt uitgekeerd. Daarbij geldt dan wel als voorwaarde dat de verzekerde op het moment van uitkering, in leven is. Is dat niet zo, dan hoeft de verzekeraar niet meer uit te keren. Vandaar de term ‘lijfrente’. U kunt er echter voor zorgen dat de uitkering overgaat naar uw nabestaanden als u extra bent bijverzekerd.

Wilt u graag een verzekering en kiest u liever voor ‘uitkeren met verzekeringen’. Klik dan hier voor meer informatie van het ruime aanbod op onze site:

Alle producten voor uitkeren met verzekeringen